Czy można retuszować zdjęcia znajomych

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 05-09-2012 r.

Każdy z nas posiada zdjęcia z imprez okolicznościowych, wakacji, które spędziliśmy ze znajomymi. Wiele spośród tych zdjęć mogłoby zawisnąć w ramce na ścianie, gdyby nie jakiś jeden szczegół. Najprostszym wyjściem jest usunięcie go. W dobie komputeryzacji, wobec dostępności programów graficznych, nie stanowi to z technicznego punktu widzenia żadnego problemu. A jak wygląda to ze strony prawnej?

Zdjęcie, jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, bez względu na wartość czy sposób wyrażenia, stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Twórcy, od chwili ustalenia utworu, przysługują nie tylko autorskie prawa majątkowe, pozwalające na korzystanie z wyłączeniem innych osób z utworu, ale i autorskie prawa osobiste, w tym prawo do nienaruszalności formy i treści. Mając na względzie powyższe wprowadzenie zmian na zdjęciach wcale nie wydaje się już takie oczywiste.

Istotą prawa nienaruszalności formy i treści utworu jest zakaz wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian, które mogłyby naruszyć więź twórcy z utworem. Co ciekawe, prawo to ogranicza nawet w pewnym zakresie samego twórcę.

Należy zatem w pierwszej kolejności odpowiedzieć, kto jest autorem zdjęcia. Od tej odpowiedzi zależy bowiem, czy wprowadzanie jakichkolwiek zmian do utworu nie naruszy czyjegoś prawa. Jeśli to nie my jesteśmy autorem zdjęcia, wprowadzenie samodzielnych zmian w zasadzie nie jest w ogóle możliwe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa, zmianą formy lub treści utworu, naruszającą autorskie prawa osobiste jest zarówno wymazanie lub dodanie jakiegoś elementu, jak również zmiana formatu zdjęcia, czy zaokrąglenie jego rogów. W świetle prawa należałoby zatem najpierw uzyskać zgodę uprawnionego.

Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy sami jesteśmy autorem zdjęcia. Prawa osobiste i majątkowe należą wtedy do nas. Jednak, jak już wspomniane zostało wyżej, nawet twórca nie może bez ograniczeń dokonywać zmian w utworze. Prawo to jest niezaprzeczalne do czasu pierwszego rozporządzenia utworem, jednak w razie przeniesienia własności, publikacji czy udzielenia licencji, twórca traci prawo do nieograniczonych ingerencji w utwór. Takie ujęcie chroni interesy potencjalnych nabywców utworów, od których twórca mógłby się nawet po wielu latach domagać wydania utworu w celu wprowadzenia zmian.

Oczywiście podobne rozważanie jest czysto teoretyczne. Nawet jeśli nie jesteśmy twórcą zdjęcia z imprezy ze znajomymi i usuniemy z niego jakiś psujący kompozycje detal, jego twórca najpewniej nic nam nie zrobi.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31548 )
Array ( [docId] => 31548 )