Co jest lokalem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Autor: Matys Łukasz
Data: 23-08-2012 r.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera definicję legalną lokalu. Umieszczenie takiej definicji nie rozwiało jednak wszelkich wątpliwości. Dlatego też na tym gruncie mamy bogate orzecznictwo sądowe.

Lokal w rozumieniu ustawy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4, lokalem jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Zgodnie z ustawą nie jest natomiast lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Lokal według orzecznictwa sądów

W praktyce definicja ta okazała się niewystarczająca. Okazało się bowiem, ze istnieje o wiele więcej pomieszczeń niż te wymienione w przepisach ustawy.

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA) z 22 lutego 2012 r. (I OW 194/11) domu gościnnego, który z założenia służy do krótkotrwałego pobytu osób odwiedzających określone miasto, nie można uznać za lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Natomiast dom pomocy społecznej spełnia kryteria z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy. Pogląd taki wyraził NSA w postanowieniu z 2 lutego 2012 roku ( I OW 188/11).

Lokalem w rozumieniu ustawy nie jest także schronisko dla bezdomnych. Orzekł tak NSA m.in. postanowieniem z 20 maja 2011 r. (I OW 19/11).

W innym postanowieniu NSA uznał, że noclegownię można określić jako "pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób", nie stanowi więc "lokalu" w rozumieniu przepisów ustawy (I OW 81/10).

Nie jest lokalem w rozumieniu ustawy również altana ogrodowa. Przesądził o tym NSA postanowieniem z 14 maja 2010 r. (I OW 24/10).

 

Dodatkowo w orzecznictwie zostało sprecyzowane pojęcie lokalu. Zgodnie z definicją zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 23 czerwca 2005 r. samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Podsumowanie

Warto wiedzieć co jest lokalem w rozumieniu ustawy. Bowiem ustawa chroni tylko osoby najmujące lokal albo posiadające go na podstawie innego tytułu prawnego (np. użyczenie). Osoby zajmujące inne pomieszczenie niż zdefiniowany w ustawie lokal nie będą chronione.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29396 )
Array ( [docId] => 29396 )