Czy wynajmujący może odciąć dostawę wody najemcy

Autor: Matys Łukasz
Data: 23-08-2012 r.

Zdarza się, że najemca zalega z czynszem względem wynajmującego. W takiej sytuacji wynajmujący podejmuje często desperackie działania w celu odzyskania pieniędzy. Jednym z takich działań może być odcięcie dostawy wody. Powstaje jednak pytanie czy takie działanie jest zgodne z prawem.

Wynajmujący to najczęściej właściciel mieszkania. Najemcą (lokatorem ) jest osoba używająca lokalu na podstawie umowy najmu. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie ze swoją nazwą, przewiduje ochronę prawną najemców.

Dostawa mediów

Zgodnie z art. 6a wspomnianej ustawy wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

Oznacza to, że jednym z podstawowych obowiązków wynajmującego jest zapewnienie sprawnie działających instalacji w wynajmowanym lokalu. Co powoduje, że wynajmujący nie może odcinać dostawy prądu czy wody najemcy.

Przedsiębiorstwo wodociągowe

Odciąć dostawę wody może natomiast przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo takie nie ma jednak dowolności w działaniu. Zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków pozwala odciąć dostawę wody, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Przedsiębiorstwo musi zatem wezwać odbiorcę do uiszczenia zaległej opłaty. A jeżeli to nie poskutkuje, to może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

 

Prawa wynajmującego

Podstawowym uprawnieniem wynajmującego, na wypadek zalegania z czynszem, jest wypowiedzenie umowy najmu. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę, gdy najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Jak widać nie jest tak prosto wypowiedzieć umowę najmu. Musi być bowiem spełnionych łącznie kilka przesłanek.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29397 )
Array ( [docId] => 29397 )