Kto jest lokatorem według polskiego prawa

Autor: Matys Łukasz
Data: 23-08-2012 r.

Polskie prawo w szczególny sposób chroni lokatorów. Lokatorem - zgodnie z przepisami prawa - jest najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

Przepisy ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego chronią tylko lokatorów. Warto, zatem wiedzieć, kto jest lokatorem a więc komu ochrona przysługuje.

Definicja lokatora

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ww. ustawy, lokatorem jest najemca lokalu lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Warto prześledzić, co może być „innym niż prawo własności tytułem prawnym”.

Użyczenie

Lokal można zajmować również na podstawie umowy użyczenia. Jest to umowa zdefiniowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Prawa spółdzielcze

Zgodnie z doktryną prawa za lokatorów uważa się również osoby, którym przysługują prawa spółdzielcze do lokalu. Obecnie możemy mówić o spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu i spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Osoby, którym przysługują takie prawa będą również chronione przez ustawę.

Małżonek

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (V CSK 185/05) małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie pierwsze k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Inni lokatorzy

Lokatorami będą również osoby korzystające z lokalu jako użytkownik, dożywotnik, podnajemca, osoba mająca służebność mieszkania, domownik i sublokator .

Kto nie jest lokatorem

Lokatorami nie są na pewno osoby wynajmujące lub zajmujące inne pomieszczenia niż lokal w rozumieniu ustawy. Do tego rodzaju pomieszczeń zaliczamy schroniska dla bezdomnych, noclegownie, domy wypoczynkowe, hotele, internaty, bursy. Osoby zajmujące tego typu pomieszczenia nie są lokatorami i nie podlegają ochronie zgodnie z ustawą.

Lokatorem nie będzie również osoba, która wykorzystuje lokal w celach innych niż mieszkaniowe. W związku z tym wydaje się, że lokatorem nie mogą być osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29395 )
Array ( [docId] => 29395 )

Array ( [docId] => 29395 )