Czym charakteryzuje się umowa zlecenia

Kategoria: Umowy
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 31-08-2012 r.

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu.

 

Czynności w ramach umowy zlecenia mogą być wykonane przez osobę przyjmującą bez otrzymania przez nią wynagrodzenia, a więc nieodpłatnie. Jednakże nieodpłatność czynności musi wynikać z umowy zawartej między stronami lub z konkretnych okoliczności, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się do jego dokonania nieodpłatnie. W razie braku powyższych warunków przyjmuje się, że za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest płatne dopiero po wykonaniu zlecenia, jednak inaczej tę kwestię można uregulować, np. umową.

Warte uwagi jest także uregulowanie, które pozwala przyjmującemu zlecenie powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy wynika ona z umowy lub ze zwyczaju, albo gdy przyjmujący zlecenie jest do tego zmuszony przez okoliczności. Ostatnia przesłanka jest jednak bardzo ocenna i zależna od okoliczności danej sytuacji.

W razie przekazania wykonania zlecenia osobie trzeciej, przyjmujący zlecenie jest obowiązany do poinformowania dającego zlecenie o osobie i jej miejscu zamieszkania. Gdy przyjmujący zlecenie prawidłowo poinformuje dającego zlecenie o osobie trzeciej, wówczas jest odpowiedzialny tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

 

Jeżeli umowa zlecenia nie stanowi inaczej, to zlecenie wygasa tylko w razie śmierci przyjmującego zlecenie lub w razie utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Również, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że zlecenie nie wygasa na skutek śmierci dającego zlecenie, ani na skutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.

Zobacz też:

 

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29454 )
Array ( [docId] => 29454 )