Jakie są skutki bigamii

Data: 24-08-2012 r.

Osoba, która pozostaje w związku małżeńskim nie może ponownie zawrzeć małżeństwa. Z bigamią, czyli ponownym zawarciem małżeństwa, mimo pozostawania w związku małżeńskim wiążą się określone skutki prawne.

W razie bigamii każdy, kto ma interes prawny w tym, może domagać się unieważnienia małżeństwa.

Nie można unieważnić małżeństwa z powodu bigamii, jeżeli poprzednio zawarte małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie małżeństwa nastąpiło na skutek śmierci osoby, która zawarła ponownie małżeństwo, a była już wcześniej w związku małżeńskim.

W wyroku z dnia 4 czerwca 1971 r. (II CR 138/71) Sąd Najwyższy orzekł, że jeżeli w procesie o unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii strona nie może przedstawić wypisu aktu pierwszego małżeństwa sporządzonego za granicą albo gdy jest to związane z poważnymi trudnościami, niedopuszczalne jest ustalenie przez sąd na podstawie innych dowodów (z zeznań świadków i przesłuchania stron) faktu zawarcia związku małżeńskiego.

 

Bigamia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29511 )
Array ( [docId] => 29511 )