Anulowanie faktury

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-08-2012 r.

Problem anulowania faktur nie został wprost uregulowany w ustawach podatkowych ani w przepisach wykonawczych. Dlatego też od wielu lat kwestia ta wywołuje liczne kontrowersje. Jednak istnieje możliwość anulowania faktur.

W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty. Istnieje jednak możliwość "anulowania" faktur, mimo że nie jest to procedura wyraźnie określona w ustawie o VAT. Może ona dotyczyć wyłącznie faktur, niewprowadzonych przez podatnika do obrotu prawnego, a więc tych, które nie zostały doręczone kontrahentowi. W przypadku wprowadzenia do obrotu prawnego pozostaje możliwość dokonania korekty faktury na zasadach określonych przepisami o VAT. Jednak gdy faktura nie została wprowadzona do obrotu możliwe jest jej anulowanie.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie nr IPPP1/443-1894/08-4/PR, z 5 stycznia 2009 r., gdzie czytamy:

„(…)Możliwe jest bowiem anulowanie faktury przez Spółkę w sytuacjach przywołanych powyżej. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku anulowania faktury sprzedawca winien posiadać zarówno kopię, jak i oryginał tej faktury. Ponadto z przedmiotowego dokumentu jednoznacznie powinno wynikać, że został on anulowany. Anulowanie wystawionej faktury może być dokonane na przykład przez trwałe przekreślenie oryginału i kopii faktury z adnotacją "anulowano". Anulowane dokumenty należy jednak przechowywać w dokumentacji (…)”.

Ponadto takie postępowanie w zakresie anulowania faktur niewprowadzonych do obrotu potwierdza linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego W wyroku z 19 grudnia 2000 r. (sygn. akt III SA 1715/99; niepublikowany) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że możliwość anulowania faktur (rachunków uproszczonych), mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę wycofania się podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego.

Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom). Natomiast w przypadku wprowadzenia takich dokumentów do obrotu prawnego pozostaje jedynie możliwość dokonania korekt faktur.

Reasumując, anulowanie faktury jest możliwe gdy:

 • nie doszło do sprzedaży towarów, tj. towar nie został przez kontrahenta odebrany,
 • faktury nie zostały wprowadzone do obiegu prawnego, tj. nie zostały uwzględnione w ewidencjach podatkowych kontrahenta,
 • podatnik posiada w swojej dokumentacji zarówno oryginał, jak i kopię faktur.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31635 )
Array ( [docId] => 31635 )

Array ( [docId] => 31635 )