Anulowanie faktury

Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-08-2012 r.

Problem anulowania faktur nie został wprost uregulowany w ustawach podatkowych ani w przepisach wykonawczych. Dlatego też od wielu lat kwestia ta wywołuje liczne kontrowersje. Jednak istnieje możliwość anulowania faktur.

W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty. Istnieje jednak możliwość "anulowania" faktur, mimo że nie jest to procedura wyraźnie określona w ustawie o VAT. Może ona dotyczyć wyłącznie faktur, niewprowadzonych przez podatnika do obrotu prawnego, a więc tych, które nie zostały doręczone kontrahentowi. W przypadku wprowadzenia do obrotu prawnego pozostaje możliwość dokonania korekty faktury na zasadach określonych przepisami o VAT. Jednak gdy faktura nie została wprowadzona do obrotu możliwe jest jej anulowanie.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie nr IPPP1/443-1894/08-4/PR, z 5 stycznia 2009 r., gdzie czytamy:

„(…)Możliwe jest bowiem anulowanie faktury przez Spółkę w sytuacjach przywołanych powyżej. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku anulowania faktury sprzedawca winien posiadać zarówno kopię, jak i oryginał tej faktury. Ponadto z przedmiotowego dokumentu jednoznacznie powinno wynikać, że został on anulowany. Anulowanie wystawionej faktury może być dokonane na przykład przez trwałe przekreślenie oryginału i kopii faktury z adnotacją "anulowano". Anulowane dokumenty należy jednak przechowywać w dokumentacji (…)”.

Ponadto takie postępowanie w zakresie anulowania faktur niewprowadzonych do obrotu potwierdza linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego W wyroku z 19 grudnia 2000 r. (sygn. akt III SA 1715/99; niepublikowany) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że możliwość anulowania faktur (rachunków uproszczonych), mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę wycofania się podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego.

Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom). Natomiast w przypadku wprowadzenia takich dokumentów do obrotu prawnego pozostaje jedynie możliwość dokonania korekt faktur.

Reasumując, anulowanie faktury jest możliwe gdy:

  • nie doszło do sprzedaży towarów, tj. towar nie został przez kontrahenta odebrany,
  • faktury nie zostały wprowadzone do obiegu prawnego, tj. nie zostały uwzględnione w ewidencjach podatkowych kontrahenta,
  • podatnik posiada w swojej dokumentacji zarówno oryginał, jak i kopię faktur.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31635 )
Array ( [docId] => 31635 )