Ewidencja księgowa wniesienia aportu do spółki

Data: 08-12-2012 r.

Aport jest to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, czyli jego własności. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wniesienia aportu w jednostce prowadzącej pełną rachunkowość?

Aportem mogą być m.in. rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności, patenty, a nawet przedsiębiorstwo jako całość. Art. 14 ksh wyraźnie wskazuje, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Ewidencja księgowa wkładu niepieniężnego, w zależności od rodzaju aportu, w księgach rachunkowych spółki z o.o. otrzymującej aport przebiegać może zapisami:

 1. Faktura VAT:
 • wartość netto
  Wn konto 01
  "Środki trwałe" lub konto 08 "Środki trwałe w budowie" lub konto 31 "Materiały", lub konto 33 "Towary",
 • podatek VAT - jeżeli podlega odliczeniu
  Wn konto 22-2 "
  VAT naliczony i jego rozliczenie",
 • wartość brutto
  Ma konto 24 "
  Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).

Pod datą rejestracji w sądzie podwyższenia kapitału zakładowego, wartość nominalną udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym ujmuje się zapisem:

 • Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
 • Ma konto 80-1 "Kapitał zakładowy".

W spółce, która otrzymała aport w postaci środka trwałego, ujmuje się zarówno środek trwały otrzymany jako wkład niepieniężny, jak i zwiększenie kapitału zakładowego z tego tytułu.

Otrzymanie przez jednostkę wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego księguje się zapisem:

 • Wn konto 01 "Środki trwałe",
 • Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z udziałowcem).

Następnie - pod datą rejestracji w sądzie podwyższenia kapitału zakładowego spółki - księgowaniu podlega wartość nominalna udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym - w wysokości określonej w umowie spółki:

 • Wn konto 24,"Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z udziałowcem).
 • Ma konto 80-1 "Kapitał zakładowy ".
Podstawa prawna:
 • art. 28 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Krystyna Dąbrowska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31673 )
Array ( [docId] => 31673 )