Ewidencja zakupu paczek świątecznych dla pracowników

Data: 03-12-2013 r.

Wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami mogą być paczki świąteczne.

Zwolniona od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  • świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego,

  • źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych,

  • wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza kwoty 380 zł,

  • świadczenie otrzymuje pracownik.

Świadczeniami rzeczowymi, które korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. po spełnieniu ww. przesłanek, mogą być zatem paczki świąteczne przekazywane pracownikom z ww. funduszy.

Jeżeli wartość świadczeń w postaci paczek świątecznych nie przekroczy kwoty 380 zł oraz sfinansowane one zostaną z zfśs lub ze składek członkowskich członków związku zawodowego. Tak więc, przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, zostałyby spełnione, co w rezultacie pozwala na zwolnienie z opodatkowania powyższych świadczeń, o ile przekazywanie tychże świadczeń odbywa się zgodnie z przepisami regulującymi działanie funduszu lub funkcjonowanie związków zawodowych i zostało istotnie sfinansowane z ww. funduszy.

Podkreślić bowiem należy, że wyżej wymienione zwolnienie ma zastosowanie, pod warunkiem, że świadczenie sfinansowane jest ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, tj. m.in. ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych.

W sytuacji, gdy wartość paczki świątecznej przekroczy kwotę 380 zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBII/1/415-59/09/BD).

Fakturę za zakup paczek świątecznych ze środków obrotowych firmy należy ująć w księgach:

  • Wn "Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników" - pozostałe świadczenia

  • Wn "VAT naliczony (jeśli firma ma prawo odliczyć)"

  • Ma "Rozrachunki z dostawcami".


Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33586 )
Array ( [docId] => 33586 )