Ewidencja księgowa rocznej prenumeraty

Data: 25-09-2013 r.

Wpłaty na roczną prenumeratę dokonuje się zazwyczaj w roku poprzedzającym ten, którego ona dotyczy. Natomiast ewidencje rocznej prenumeraty  ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy. Takie postępowanie jest zgodne z zasadą współmierności kosztów i przychodów (art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane powinny być koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. Trzeba pamiętać o rozliczeniach międzyokresowych, których dokonuje się, jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów (art. 39 ust. 1 UoR). Odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w ratach, stosownie do upływu okresu korzystania z prenumeraty.

O istotności poniesionej opłaty za roczną prenumeratę decyduje samodzielnie jednostka. Dlatego tak ważne jest, aby w zasadach (polityce) rachunkowości opisać, kiedy i jaka wartość nie jest istotna, czyli nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

Jeżeli kwota rocznej prenumeraty nie jest istotna, można zastosować uproszczenie (art. 4 ust. 4 UoR), polegające na zaniechaniu rozliczania kosztów przez cały okres prenumeraty. W tym przypadku trzeba dokonać jednorazowego odpisu kosztów prenumeraty w koszty działalności operacyjnej w pierwszym miesiącu roku, za który została opłacona.

W księgach rachunkowych ewidencja rocznej prenumeraty, przy założeniu, że jej koszty rozliczane są w czasie, a spółka ewidencjonuje koszty tylko na kontach zespołu 4, może przebiegać następująco.

Opłacenie prenumeraty

 • Wn „Rozrachunki z dostawcami”,
 • Ma „Rachunek bankowy”.

Faktura potwierdzająca wpłatę

 • Wn „Rozliczenie zakupu – wartość netto”,
 • Wn „VAT naliczony – kwota VAT”,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami – wartość brutto”.

Rozliczenie kosztów prenumeraty

 • Wn „Zużycie materiałów i energii”,
 • Ma „Rozliczenie zakupu”,

i równolegle zaliczenie do czynnych rozliczeń międzyokresowych

 • Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
 • Ma „Rozliczenie kosztów”.

Natomiast w kolejnym roku aktywowanie kosztów prenumeraty ujmujesz zapisem:

 • Wn „Zużycie materiałów i energii”,
 • Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Abonament za dostęp do informacyjnych serwisów internetowych traktujesz podobnie jak prenumeratę, jednak jej koszty zamiast na koncie „Zużycie materiałów i energii” ewidencjonujesz na koncie „Usługi obce” .

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31698 )
Array ( [docId] => 31698 )

Array ( [docId] => 31698 )