Kupiłeś lokal użytkowy 20 lat temu? Sprawdź, co z ewidencją

Data: 01-08-2017 r.

Wprowadzenie teraz lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych będzie jego ujawnieniem. Jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, to wówczas trzeba przyjąć za wartość początkową cenę nabycia.

Problem: Właściciel jednoosobowej firmy kupił 20 lat temu lokal użytkowy od gminy. Jak powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych? Jaką wartość należy przyjąć? W lokalu prowadzona jest w działalność handlowa.

 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Wprowadzenie teraz lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych będzie jego ujawnieniem. Jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, to wówczas trzeba przyjąć za wartość początkową cenę nabycia.

Generalnie składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Natomiast odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych lokal użytkowy kupiony od gminy, który jest wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Z racji tego, że wprowadzenie lokalu do ewidencji nastąpi po przekazaniu go do używania, to będzie miało miejsce ujawnienie środka trwałego. Amortyzację lokalu użytkowego można rozpocząć w miesiącu następującym po jego wprowadzeniu do ewidencji.

Warto pamiętać, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

Ustalenia wartości początkowej na podstawie wyceny lokalu jest dopuszczalne, jeśli jego nabycie miało miejsce przed założeniem ewidencji środków trwałych, a także jeśli nie da się ustalić ceny nabycia lokalu.

Sytuacja taka z pewnością nie wystąpi, jeśli nabycie zostało dokonane w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji wartość początkową będzie stanowić cena nabycia.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli jakiś czas temu kupiłeś lokal użytkowy, w którym prowadzisz działalność, a nie wprowadziłeś go do ewidencji środków trwałych, pamiętaj, że wprowadzenie go teraz do ewidencji będzie jego ujawnieniem.
  • Jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, to powinieneś przyjąć za wartość początkową cenę nabycia.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40578 )
Array ( [docId] => 40578 )