Kwalifikacja w księgach rachunkowych wydatków na zieleń uzależniona jest od podmiotu wykonującego

Data: 07-06-2016 r.

Latem wielu przedsiębiorców ponosi wydatki związane z zagospodarowaniem terenu na którym się mieści ich siedziba. Rozliczając je należy pamiętać, że nie wszystkie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów.

W pierwszej kolejności warto ocenić, czy poniesione wydatki na zieleń wokół firmy należy zaliczyć do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Wydatków „na inwestycję” nie uznaje się bowiem bezpośrednio za koszty uzyskania przychodów.

Jeśli wydatki na zagospodarowanie terenu na zielono wokół firmy nie były częścią całej usługi budowlanej związanej z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu, to należy je rozpoznawać odrębnie, jako koszty ogólne firmy i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki na zielone zagospodarowanie terenu wokół firmy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, pod warunkiem jednak, że firma będzie potrafiła udowodnić, iż wydatki te nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tym zakresie i nie cechuje ich wystawność oraz okazałość (tzn. nie są wydatkami na reprezentację).

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół firmy a ulepszenie środka trwałego

Choć organy podatkowe zajmują korzystne stanowisko dla podatników w kwestii zaliczenia wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych, nie można jednoznacznie wykluczyć, że takie zagospodarowanie terenu można również zaliczyć do tzw. obiektów pomocniczych, o których mowa w KŚT. Katalog obiektów pomocniczych zaliczanych w skład danego budynku jako pojedynczego obiektu inwentarzowego jest bowiem otwarty. Zaliczenie terenów zielonych do obiektów pomocniczych skutkowałoby koniecznością doliczenia ich do wartości środka trwałego, a w przypadku dokonania nasadzenia zieleni po oddaniu budynku do używania należałoby uznać za ulepszenie środka trwałego.

Organy podatkowe twierdzą, że wydatki poniesione po przekazaniu obiektu do używania na zagospodarowanie terenów wokół budynków firmy nie są wydatkami poniesionymi na ulepszenie środka trwałego i nie mogą podwyższać wartości środka trwałego (budynku, budowli). Ich zdaniem ulepszenie polega na działaniu, w wyniku którego obiekt uzyskuje większą wartość użytkową od posiadanej przez niego w momencie przyjęcia do używania (np. zwiększenie powierzchni lub komfortu budynku, obniżenie kosztów eksploatacji itp.). A zatem skoro jest to stanowisko organów podatkowych raczej jednorazowe, zaliczenie do kosztów wydatków na zagospodarowanie terenu wokół firmy na zielono nie powinno być kwestionowane.

W księgach rachunkowych nakłady na zagospodarowanie terenu ujmuje się jako koszty związane z podstawową działalnością operacyjną.

Jeśli jednostka korzysta z usług zewnętrznego wykonawcy, całość nakładów będzie ujęta jako koszty usług obcych. Jeśli natomiast wykorzystuje własne zasoby, to należy ująć koszty zgodnie z rodzajem wykorzystanego nakładu: pracy, materiałów, narzędzi.

Zakup usługi wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej związanej z założeniem zieleni oraz jej późniejszą pielęgnacją należy w księgach rachunkowych ująć następująco:

Faktura zakupu:

•Wn „Usługi obce” – wartość netto,
•Wn „VAT naliczony” – kwota VAT,
• Ma „Rozrachunki z dostawcami” – wartość brutto.

Zapłata za fakturę:

• Wn „Rozrachunki z dostawcami”,
• Ma „Rachunek bankowy”.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39145 )
Array ( [docId] => 39145 )

Array ( [docId] => 39145 )