Weszły w życie nowe zasady ewidencji przychodów i rozchodów

Data: 18-06-2013 r.

Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie.

Korekty niezapłaconych kosztów

Rozporządzenie wprowadziło nową kategorię dowodów księgowych stanowiących podstawę wpisu w KPiR. Są to dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów i dowody zwiększenia kosztów.

Zgodnie z nowymi przepisami, korekty kosztów trzeba dokonywać przez wpisanie do KPiR ze znakiem minus, ewentualnie na czerwono. Zapisy korygujące w księdze można sporządzać w terminach wynikających z przepisów ustawy o PIT, na podstawie opisanych dokumentów lub, na koniec każdego miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia dokumentów.

Zestawienie takie powinno zawierać przynajmniej:

a) numer kolejny wpisu

b) numery i daty dokumentów korygujących koszty/przychody,

c) wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).

Podatnicy, którzy nie ujęli korekt przychodów i kosztów w KPiR powinni w maju 2013 roku wpisać zmniejszenia/zwiększenia kosztów w KPiR, w kolumnie „Uwagi”, wskazując pozycję księgi, w której zaewidencjonowano koszty uzyskania przychodów.

Korekty sprzedaży rejestrowanej na kasach

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dokumenty dokumenty uznawane za faktury to m.in.faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne. Znowelizowane przepisy regulują także faktury dotyczące kosztów eksploatacji samochodów oraz zasady ujmowania korekt sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych.

Korekty sprzedaży wynikającej z raportów dobowych czy miesięcznych podatnik nie musi sporządzać na podstawie ewidencji korekt (zeszytu korekt). Podstawą wpisu do księgi przychodów z rejestrowanej na kasach sprzedaży nadal jest raport dobowy lub miesięczny, skorygowany o sporządzoną dokumentację korekt.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej nie wpisuje się do ewidencji. Należy jednak w sposób trwały połączyć zwrócony oryginał paragonu fiskalnego z kopią wystawionej faktury.


Tagi: pkpir

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31691 )
Array ( [docId] => 31691 )