Jak uniknąć błędów inwentaryzacyjnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 13-11-2013 r.

Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek czy rozciąganie w czasie prac, to tylko niektóre błędy inwentaryzacyjnych. Sprawdźmy, jakie są inne nieprawidłowości.

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących inwentaryzacji, pozostawiając to kierownictwu. Dlatego rozpoczynając prowadzanie działalności tak ważne jest wprowadzenie do polityki rachunkowości zasad, które będą pomagały w późniejszej poprawnej inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest ściśle powiązana ze specyfiką działalności podmiotu, jednak można wskazać szereg błędów inwentaryzacyjnych i niedociągnięć, które pojawiają się w tym zakresie i powodują niemożność pełnego wykorzystania inwentaryzacji jako źródła danych o rzeczywistym stanie aktywów i pasywów jednostki.

 

Błędy inwentaryzacyjne można podzielić na dotyczące:

 • ogólnego przebiegu inwentaryzacji,

 • dokumentacji,

 • przebiegów spisów,

 • przebiegu potwierdzeń salda,

 • przeprowadzania weryfikacji,

 • rozliczenia inwentaryzacji.

Chociaż ustawa o rachunkowości reguluje podstawowe kwestie, niestety zdarzają się błędy inwentaryzacyjne polegające na:

 • niezachowaniu ustawowych terminów inwentaryzacji i przeprowadzaniu, np. spisu z natury na 5. stycznia następnego roku albo wysyłaniu potwierdzenie salda na 5. stycznia następnego roku;
 • rezygnacji z przeszkolenia osób powołanych do dokonania czynności inwentaryzacyjnych - wzrasta wtedy ryzyko błędów inwentaryzacyjnych;
 • zbyt łagodnym traktowaniu groźnych dla jednostki i niczym nieusprawiedliwionych naruszeń prawa i mienia oraz różnych fałszerstw i malwersacji;
 • rozciąganiu w czasie prac inwentaryzacyjnych i nieuzasadnione przerywanie tych prac na wiele dni lub tygodni.

  Problemem jednostek, które stosują art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, to nieustalenie stanu materiałów i towarów, które zostały w momencie zakupu odpisane w koszty i niedokonanie korekty kosztów o ustalony zapas materiałów i towarów.

  Z punktu widzenia „grzechów” księgowości trzeba jeszcze wskazać na częsty brak zestawienia sald wszystkich ksiąg pomocniczych (analityki) na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz brak zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów przed rozpoczęciem inwentaryzacji (to zestawienie umożliwia ustalenie nadwyżek i niedoborów).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31732 )
  Array ( [docId] => 31732 )