Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 25-11-2013 r.

Jedną z ostatnich czynności zespołu spisowego w związku z przeprowadzonym spisem z natury jest opracowanie sprawozdania z przebiegu spisu oraz poczynionych w związku z tym ustaleń i stwierdzeń. Warto poznać inne obowiązki, jakie spoczywają na zespole spisowym w związku z zakończeniem spisu z natury.

Zakończenie spisów z natury inwentaryzowanych aktywów polega m.in. na tym, że po wpisaniu do arkusza spisowego ostatniej pozycji wpisuje się poniżej adnotację informującą o tym, że spis został zakończony na określonej pozycji.

 

Osoby materialnie odpowiedzialne powinny potem złożyć oświadczenie końcowe stwierdzające, że:

  • nie wnoszą zastrzeżeń do kompletności i poprawności spisu oraz

  • ujęto w nim wszystkie znajdujące się w rejonie spisowym składniki dokładnie w ich obecności lub z ich udziałem przeliczone, przemierzone i przeważone.

Zespół spisowy w czasie spisu majątku obligatoryjnie dokonuje w porozumieniu z osobą materialnie odpowiedzialną oceny przydatności składników majątku służącej do bieżącej działalności. Spisuje się je na oddzielnych arkuszach. W razie stwierdzenia składników zbędnych, nadmiernych, niepełnowartościowych itp. zespół spisowy (lub inny zespół powołany do tego celu) w porozumieniu z komisją inwentaryzacyjną oraz po zasięgnięciu opinii głównego księgowego opracowuje projekt ich wyceny i przedstawia wnioski w sprawie ich zagospodarowania. Te zasady nie dotyczą inwentaryzacji aktywów finansowych.

Do sprawozdania z przebiegu spisu oraz poczynionych w związku z tym ustaleń i stwierdzeń.

Ostatnią czynnością zespołu spisowego jest zwrócenie osobom materialnie odpowiedzialnym prowadzonej przez nie, lecz zabezpieczonej na czas spisu, ewidencji inwentaryzowanych składników.


dr Katarzyna Trzpioła
, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33593 )
Array ( [docId] => 33593 )

Array ( [docId] => 33593 )