Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 05-11-2013 r.

Roczną inwentaryzację składników aktywów i pasywów jednostki przeprowadza się na mocy zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki, który ponosi odpowiedzialność za  inwentaryzację. Wynika to z faktu, że to właśnie kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru.

Odpowiedzialność za inwentaryzację, w tym za jej należyte przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyników spisu ponosi kierownik. Wynika z tego, że kierownik jednostki powinien mieć nie tylko wiedzę o merytorycznych działaniach tej jednostki, ale także w jednakowym stopniu powinien wykazać się wiedzą organizacyjną.

 

Odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki występuje nawet wówczas, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie, np. głównemu księgowemu, za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności za inwentaryzację przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Główny księgowy, który przejął pisemną odpowiedzialność za obowiązki w zakresie rachunkowości, ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami oraz weryfikację sald aktywów i pasywów, których nie można poddać spisowi z natury.

Obowiązujące rozwiązania prawne stanowią, że kierownik jednostki:

 • nie może skutecznie przenieść odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury na inną osobę, nawet za jej pisemną zgodą,

 • fizyczne dokonanie czynności inwentaryzacyjnych, w tym spisu z natury, przez inne osoby nie zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności,

 • ponosi odpowiedzialność (w tym z tytułu nadzoru) za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości (a więc i za inwentaryzację) również wówczas, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą,

 • powierzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald oraz w drodze weryfikacji innej osobie za jej pisemną zgodą, powoduje powstanie wspólnej odpowiedzialności (kierownika jednostki i osobie, która przyjęła obowiązki) za prawidłowy przebieg tych czynności.

Uchybienie wytycznym ustawy o rachunkowości, dotyczącym inwentaryzacji, zagrożone jest sankcjami karnymi. Definiuje je art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z przepisem artykułu osoba dopuszczająca do nieprawidłowości podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31730 )
Array ( [docId] => 31730 )

Array ( [docId] => 31730 )