Obowiązki zespołu spisowego podczas inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 20-11-2012 r.

Zespoły spisowe powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązane są do wypełnienia wszystkich kolumn arkuszy spisowych, z wyjątkiem ceny i wartości, które podaje w czasie wyceny odpowiedni pracownik księgowości. Jakie obowiązki ma zespół spisowy po zakończeniu spisów z natury?

Złożenie oświadczenia końcowego

Osoby materialnie odpowiedzialne powinny złożyć oświadczenie końcowe stwierdzające, że:

  • nie wnoszą zastrzeżeń do kompletności i poprawności spisu, oraz
  • że ujęto w nim wszystkie znajdujące w rejonie spisowym składniki dokładnie w ich obecności lub z ich udziałem przeliczone, przemierzone i przeważone.

Ocena przydatności składników majątku służącej do bieżącej działalności

Zespół spisowy w czasie spisu majątku obligatoryjnie dokonuje, w porozumieniu z osobą materialnie odpowiedzialną, oceny przydatności składników majątku służącej do bieżącej działalności. Spisuje się je na oddzielnych arkuszach.

Sprawozdanie z przebiegu spisu

Jedną z ostatnich czynności zespołu spisowego w związku z przeprowadzonym spisem z natury jest opracowanie sprawozdania z przebiegu spisu oraz poczynionych w związku z tym ustaleń i stwierdzeń. Do tego sprawozdania zespół spisowy dołącza komplet dokumentacji związanej ze spisem. Sprawozdanie to wraz z załącznikami przekazywane jest przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.


Zwrócenie osobom materialnie odpowiedzialnym ewidencji inwentaryzowanych składników

Ostatnią czynnością zespołu spisowego jest zwrócenie osobom materialnie odpowiedzialnym prowadzonej przez nie, lecz zabezpieczonej na czas spisu, ewidencji inwentaryzowanych składników.

Na arkuszach spisu następnie dokonuje się wyceny składników majątku oraz ustala łączną ich wartości z podziałem według kont syntetycznych, na których składniki te są ewidencjonowane.

Arkusz spisu z natury środków trwałych - wzór

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1, art. 26 i 74 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31705 )
Array ( [docId] => 31705 )

Array ( [docId] => 31705 )