Skład komisji inwentaryzacyjnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 13-11-2013 r.

Obowiązkiem kierownika jednostki jest powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Powołanie może być „stałe” na mocy instrukcji inwentaryzacyjnej albo może być dokonywane każdorazowo, na mocy zarządzenia w sprawie inwentaryzacji.

Objęcie funkcji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej nakłada na osobę obejmującą tę funkcję pewne obowiązki. Najważniejsze z nich koncentrują się na:

 
 • przygotowaniu inwentaryzacji,

 • opracowaniu harmonogramu czynności inwentaryzacyjnych,

 • sformułowaniu wniosków dotyczących sposobu rozliczenia zaistniałych różnic inwentaryzacyjnych.

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej ponosi więc odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość przebiegu czynności inwentaryzacyjnych. Ponadto kieruje i wraz z powołanym kontrolerem nadzoruje pracę komisji inwentaryzacyjnej. Jej skład to co najmniej 2–3 osoby. Powinny one cechować się dobrą znajomością zagadnień gospodarki magazynowej, przepisów dotyczących gospodarki sektora finansów publicznych, inwentaryzacji oraz zasad przeprowadzania spisu z natury. Nie wszystkie osoby powinny być powoływane do prac komisji inwentaryzacyjnej. Nie należy powoływać do jej składu:

 • osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji,
 • osób, którym powierzono odpowiedzialność materialną za składniki majątku objęte spisem z natury,
 • pracowników wydziału finansowo-księgowego, prowadzących ewidencję składników majątkowych objętych inwentaryzacją,
 • osób, które nie gwarantują bezstronności spisu.

  Najczęściej do komisji inwentaryzacyjnych powoływani są eksperci w danej dziedzinie. Jednocześnie należy uwzględnić, że poprawnie dokonany spis z natury musi być przeprowadzony przy udziale osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 31733 )
  Array ( [docId] => 31733 )

  Array ( [docId] => 31733 )