Skład komisji inwentaryzacyjnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 13-11-2013 r.

Obowiązkiem kierownika jednostki jest powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Powołanie może być „stałe” na mocy instrukcji inwentaryzacyjnej albo może być dokonywane każdorazowo, na mocy zarządzenia w sprawie inwentaryzacji.

Objęcie funkcji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej nakłada na osobę obejmującą tę funkcję pewne obowiązki. Najważniejsze z nich koncentrują się na:

 
 • przygotowaniu inwentaryzacji,

 • opracowaniu harmonogramu czynności inwentaryzacyjnych,

 • sformułowaniu wniosków dotyczących sposobu rozliczenia zaistniałych różnic inwentaryzacyjnych.

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej ponosi więc odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość przebiegu czynności inwentaryzacyjnych. Ponadto kieruje i wraz z powołanym kontrolerem nadzoruje pracę komisji inwentaryzacyjnej. Jej skład to co najmniej 2–3 osoby. Powinny one cechować się dobrą znajomością zagadnień gospodarki magazynowej, przepisów dotyczących gospodarki sektora finansów publicznych, inwentaryzacji oraz zasad przeprowadzania spisu z natury. Nie wszystkie osoby powinny być powoływane do prac komisji inwentaryzacyjnej. Nie należy powoływać do jej składu:

 • osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji,
 • osób, którym powierzono odpowiedzialność materialną za składniki majątku objęte spisem z natury,
 • pracowników wydziału finansowo-księgowego, prowadzących ewidencję składników majątkowych objętych inwentaryzacją,
 • osób, które nie gwarantują bezstronności spisu.

  Najczęściej do komisji inwentaryzacyjnych powoływani są eksperci w danej dziedzinie. Jednocześnie należy uwzględnić, że poprawnie dokonany spis z natury musi być przeprowadzony przy udziale osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31733 )
  Array ( [docId] => 31733 )