Termin przeprowadzania inwentaryzacji w jednostce budżetowej

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 28-12-2012 r.

Trzy jednostki budżetowe utworzyły zarząd zieleni, działający od 1 października 2012 r. W zarządzeniu o utworzeniu określono termin przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych tych jednostek na 30 września 2012 roku. Upewnijmy się, w jakim terminie należy zakończyć inwentaryzację i ją rozliczyć?

W zarządzeniu został określony termin inwentaryzacji i w tym dniu inwentaryzacja powinna zostać zakończona. Jednostki przeprowadzają inwentaryzację na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 uor).

Dla jednostek budżetowych rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli kalendarzowy (§ 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

Inwentaryzację przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę. Jeśli w zarządzeniu określono termin inwentaryzacji na 30 września 2012 r., to powinna ona zostać przeprowadzona na ten dzień i w tym dniu się zakończyć, gdyż od 1 października majątek jednostek będzie wchodził w skład majątku utworzonego zarządu zieleni.

 

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861 ze zm.).

Autor: Ewa Ostapowicz

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31712 )
Array ( [docId] => 31712 )