Terminy przeprowadzania inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 16-09-2013 r.

Zakończenie działalności przez jednostkę oraz dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości – to dodatkowe zdarzenia przewidziane w ustawie o rachunkowości, które obligują jednostkę do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Oprócz sporządzania sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego zdarzają się sytuacje kiedy konieczne jest sporządzenie na inny dzień sprawozdania finansowego i w związku z tym przeprowadzenie inwentaryzacji.

Ustawa o rachunkowości wskazuje zatem iż inwentaryzacja musi być przeprowadzona także na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

 

Przy czym można odstąpić od inwentaryzacji w dwóch przypadkach (art. 12 ust. 3 uor):

 • Dla jednostek, które ogłosiły upadłość z możliwością zawarcia układu.
 • Dla jednostek łączących się lub dzielonych, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli będzie sporządzona pisemna umowa o odstąpieniu od inwentaryzacji.

Dodatkowo można nie przeprowadzać inwentaryzacji na koniec roku w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3b uor jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych.

Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji rocznej


Lp. Rodzaj składników podlegających inwentaryzacji Sposób inwentaryzacji
spisy z natury – częstotliwość dokonywania uzgodnienie (potwierdzenie stanu) sald porównanie (weryfikacja) danych ewidencji z dokumentacją i ich analiza
rocznie
1. Środki pieniężne i papiery wartościowe Znajdujące się w jednostce (w sejfach, kasach pancernych itp.) – co najmniej na dzień bilansowy Zdeponowane w bankach lub innych instytucjach – co najmniej na dzień bilansowy
2. Środki pieniężne znajdujące się w bankach na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach itp. Co najmniej na dzień bilansowy
3. Zasoby znajdujące się w innych jednostkach (z wyjątkiem znajdujących się w jednostkach świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne oraz składowania) Powiadomienie właściciela o wynikach spisu z natury, dokonanego w ciągu trzech miesięcy przed dniem bilansowym i 15 dni po dniu bilansowym Według stanu na dzień bilansowy, jeżeli kontrahent nie potwierdził stanu
4. Należności, w tym: pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych) Według stanu w okresie trzech miesięcy przed dniem bilansowym i pierwszych 15 dni po dniu bilansowym
5. Należności sporne, wątpliwe, publicznoprawne i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych Według stanu na dzień bilansowy
6. Zobowiązania wszelkiego rodzaju Na podstawie wniosku wierzyciela lub z własnej inicjatywy Według stanu na dzień bilansowy
7. Niewymienione wyżej aktywa i pasywa, a także wymienione – jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie sald z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe Według stanu na dzień bilansowy
8. Obce zasoby przyjęte przez jednostkę do przerobu, przechowania, w najem lub dzierżawę Na dzień bilansowy lub na inny dzień w okresie trzech miesięcy do dnia bilansowego i 15 dni po dniu bilansowym


Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).


dr Katarzyna Trzpioła
, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31717 )
Array ( [docId] => 31717 )

Array ( [docId] => 31717 )