MSSF 7 wskazuje jak ujawniać informacje ilościowe

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 20-08-2013 r.

Informacje, jakie powinno się zaprezentować zgodnie z wymaganiami MSSF 7 można podzielić na: informacje ilościowe oraz jakościowe (opisowe). MSSF 7 oczywiście wymaga przedstawienia danych porównawczych.

Jeśli sporządzane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF za rok 2013, w odniesieniu do informacji ujawnianych zgodnie z MSSF 7 muszą zostać zaprezentowane również te same informacje za rok poprzedni (2012). Nie ma w tym względzie żadnego znaczenia, czy rok 2013 jest pierwszym rokiem, za który firma sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF, czy też standardy międzynarodowe zostały wdrożone wcześniej.

W niektórych przypadkach te dane zostaną zaprezentowane w odrębnych notach, a jeśli zakres informacji ilościowych w nocie to umożliwi - w jednej nocie zostaną zaprezentowane dane za rok bieżący oraz za rok poprzedni.

Zgodnie z MSSF 7 należy ujawnić informacje ilościowe na temat wartości bilansowej poszczególnych kategorii instrumentów finansowych według ich ujęcia w bilansie („sprawozdaniu z pozycji finansowej” według MSR 1).

Ustalając kategorie instrumentów finansowych, spółka może przyjąć inny układ niż wskazywany w MSR 32/ MSR 39, jednak minimalny zakres prezentowanych informacji ilościowej powinien uwzględniać rozróżnienie:

 • instrumentów wycenianych w wartości godziwej oraz instrumentów wycenianych w wysokości zamortyzowanego kosztu,
 • kategorii instrumentów finansowych, które nie są objęte zakresem MSR 39.

Na podstawie tych informacji następuje „uzgodnienie” kategorii instrumentów finansowych z pozycjami bilansu, w których „odnajdują się” poszczególne aktywa i zobowiązania finansowe. Dla przejrzystości możemy sporządzić odrębne noty dla aktywów i zobowiązań.

W kolejnej nocie trzeba przedstawić informacje na temat przeklasyfikowań dokonanych pomiędzy poszczególnymi kategoriami instrumentów finansowych. Ostatnia poprawka do MSR 39 zwiększyła zakres możliwych przeklasyfikowań, niemniej jednak zdarzenia takie będą miały raczej charakter incydentalny. Informacja o przeklasyfikowanych składnikach aktywów finansowych będzie miała charakter ilościowo-jakościowy (nota nr 2). We wskazanej nocie trzeba wskazać powód, dla którego dokonano przeklasyfikowania, np.:

 • złamanie zasad kwalifikowania aktywów finansowych do kategorii „utrzymywane do terminu wymagalności”;
 • zakończenie okresu, w którym obowiązywał zakaz wykorzystywania kategorii „utrzymywane do terminu wymagalności” i ponowne ujęcie odpowiednich długoterminowych aktywów finansowych w tej kategorii.

Więcej na ten temat w Nowych Standardach Sprawozdawczości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31774 )
Array ( [docId] => 31774 )

Array ( [docId] => 31774 )