Ujawnienia różnych kategorii świadczeń pracowniczych zgodnie z MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 28-02-2013 r.

Wymogi odnośnie ujawnień w sprawozdaniu finansowym wynikają z przepisów MSR 19. Ogólne wytyczne znajdziemy też w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Przyjrzyjmy się temu, jakie są główne wymogi odnośnie ujawnień dla poszczególnych kategorii świadczeń?

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Tutaj nie są wymagane szczególne informacje do ujawnienia. Zauważmy, że MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” wymaga od jednostki ujawniania kosztów świadczeń pracowniczych.

Świadczenia po okresie zatrudnienia

Programy określonych składek - jednostka ujawnia tu kwotę, która obciążyła koszty z tytułu programów określonych składek. W opisie dokonujemy rozróżnienia na przykład pomiędzy programami świadczeń emerytalnych opartymi na ustalonym wynagrodzeniu a programami świadczeń emerytalnych opartymi na końcowym wynagrodzeniu i programami opieki medycznej po okresie zatrudnienia. Opis programu powinien obejmować opis nieformalnych praktyk prowadzących do powstania zwyczajowo oczekiwanego obowiązku służącego wycenie zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Dalsze szczegóły nie są wymagane.

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

Zgodnie z wymogami MSR 1 jednostka ujawnia charakter i kwotę kosztów, jeśli są istotne. Natomiast MSR 19 nie zawiera wymogu ujawniania żadnych szczególnych informacji na temat innych długoterminowych świadczeń pracowniczych.

Podstawa prawna:

  • MSR 1
  • MSR 19

Autor: Mateusz Szafrański-Sałajczyk, ekspert w zakresie audytu i sprawozdawczości finansowe
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31759 )
Array ( [docId] => 31759 )

Array ( [docId] => 31759 )