Czy w PKPiR możesz ująć niezamortyzowaną część samochodu

Data: 18-05-2017 r.

Przy sprzedaży samochodu można uwzględnić niezamortyzowaną część wartości początkowej samochodu, wynikającą z ewidencji środków trwałych. Dowiedz się więcej na ten temat,

Problem: Przedsiębiorca sprzedał samochód osobowy, który był wpisany do ewidencji środków trwałych. Pojazd w momencie zbycia nie był do końca zamortyzowany. Czy tę część niezamortyzowaną należy ująć w książce w kolumnie – pozostałe wydatki w momencie sprzedaży utworzonym specjalnie dowodem wewnętrznym?

Wyjaśnienie eksperta: Niezamortyzowaną wartość początkową samochodu potrąca się przy jego odpłatnym zbyciu.

 

Przy sprzedaży samochodu oczywiście będzie można uwzględnić niezamortyzowaną część wartości początkowej samochodu, wynikającą z ewidencji środków trwałych. Wartość ta bowiem będzie pomniejszała dochód, rozumiany jako różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową powiększoną o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy nie określają dokumentu pozwalającego ująć w PKPiR niezamortyzowaną wartość samochodu. Wystarczy zatem, by był to odpowiednio opisany dokument sprzedaży (umowa, faktura). Faktyczną podstawą ujęcia kosztu uzyskania przychodu jest bowiem dokument kosztowy zakupu pojazdu. Koszty z niego wynikające nie mogły być bowiem kosztami przy nabyciu, a dopiero przy sprzedaży samochodu.

Podobne stanowisko wyrażono w interpretacji ministra finansów z 2 marca 2010 r., ITPB1/415-973/09/AK.


WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO
  • Nie ma w przepisach określonego dokumentu, który pozwalałby ująć w PKPiR niezamortyzowaną wartość samochodu.
  • Możesz to zrobić za pomocą umowy sprzedaży lub wystawionej faktury.
  • Faktyczną podstawą ujęcia kosztu uzyskania przychodu jest bowiem dokument kosztowy zakupu pojazdu.

art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 24 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40383 )
Array ( [docId] => 40383 )