Nowe zasady ewidencji w księdze przychodów i rozchodów już obowiązują

Data: 15-05-2013 r.

Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 11 maja.

W Dzienniku Ustaw z 10 maja 2013 r. opublikowano rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 551, dalej: rozporządzenie w sprawie KPiR). Obok przepisów regulujących zasady korygowania w KPiR nieopłaconych kosztów, wprowadzono także kilka drobniejszych zmian.

Rozporządzenie weszło w życie 11 maja. Uwzględniono w nim przepisy przejściowe, regulujące księgowanie od 1 stycznia 2013 r. Ostateczna wersja rozporządzenia nowelizującego przynosi kilka istotnych zmian.

Najważniejszą z proponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie. Rozporządzenie wprowadza nową kategorię dowodów księgowych stanowiących podstawę wpisu w KPiR − dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów i dowody zwiększenia kosztów.

Korekty kosztów w tym trybie trzeba dokonywać przez wpisanie do KPiR ze znakiem minus, ewentualnie na czerwono. Co istotne, zapisy korygujące w księdze będzie można sporządzać w terminach wynikających z przepisów ustawy o PIT, na podstawie opisanych dokumentów lub, na koniec każdego miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia dokumentów.

Zestawienie takie powinno zawierać przynajmniej:

 • numer kolejny wpisu
 • numery i daty dokumentów korygujących koszty/przychody,
 • wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).

Ministerstwo Finansów przewidziało przepisy przejściowe dla podatników, którzy korekt kosztów/przychodów w 2013 roku dokonywali nie ujmując ich w KPiR. Podatnicy ci powinni w maju 2013 roku wpisać zmniejszenia/zwiększenia kosztów w KPiR, w kolumnie „Uwagi”, wskazując pozycję księgi, w której zaewidencjonowano koszty uzyskania przychodów. Kwoty zmniejszające koszty podatkowe należy wpisać ze znakiem minus albo kolorem czerwonym. Rozliczenia korekt kosztów/przychodów za okres styczeń-maj nie trzeba zatem dokumentować dowodami zwiększenia/zmniejszenia kosztów.

Źródło: rozporządzenie ministra finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 10 maja 2013 r. poz. 551) – rozporządzenie w sprawie KPiR.

Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31806 )
Array ( [docId] => 31806 )

Array ( [docId] => 31806 )