Opodatkowanie użyczenia boiska sportowego – poznaj szczegóły

Data: 16-11-2017 r.

Gmina, która podczas budowy boiska sportowego nie skorzystała z możliwości obniżenia wysokości należnego podatku o kwotę podatku naliczonego, może skorzystać z niepodlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego użyczenia boiska.

Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT wystąpiła o wydanie interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji użyczenia boiska sportowego za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Od 2017 r. podjęła łączne  rozliczenia VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami i zakładami budżetowymi.

 

Szkoła podstawowa (również objęta centralizacją), oprócz realizacji swoich zadań własnych, użycza boiska sportowego - wraz z niezbędną infrastrukturą - spółce akcyjnej, której udziałowcem jest gmina. Celem klubu jest edukacja sportowa, wychowawcza, szerzenie popularności piłki nożnej w regionie. W zamian za udzielone wsparcie spółka:

  • § eksponuje logo szkoły na oficjalnej stronie internetowej klubu,
  • § umieszcza je na materiałach promocyjnych klubu: kalendarze, ulotki, plakaty, zaproszenia, itp.,
  • § pomaga przy pracach związanych z pielęgnacją boiska i organizacji imprez sportowych organizowanych przez szkołę.

W takich okolicznościach powstała wątpliwość, czy umowa użyczenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina nie odliczyła dotychczas podatku naliczonego od budowy boiska.

Organ publiczny a podatek VAT

W odpowiedzi KIS przypomniał, że myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

Umowy cywilnoprawne

Wyjątkiem są czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. 

KIS uznał, że w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z nieodpłatnym użyczeniem nieruchomości na rzecz odrębnego podmiotu, a więc czynnością cywilnoprawną. Jednakże skoro gmina przy budowie boiska sportowego nie skorzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie zostały wypełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy i opisana czynność nieodpłatnego użyczenia stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu. 

Źródło:

Krajowa Izba Skarbowa, 515874/I

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40761 )
Array ( [docId] => 40761 )