Dostawa budynku przy oddaniu w użytkowanie wieczyste

Autor: Rafał Kuciński
Data: 26-04-2016 r.

Artykułu 29a ust. 8 ustawy o VAT nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.    

Jeżeli dostawie budynku, budowli lub ich części towarzyszy ustanowienie prawa wieczystego użytkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego (w szczególności przez gminę), dochodzi z punktu widzenia VAT do dwóch odrębnie opodatkowanych dostaw towarów, tj.:  

  • dostawy budynku, budowli lub ich części (np. lokalu mieszkalnego lub użytkowego), opodatkowanej stawką właściwą dla tego budynku, budowli lub ich części lub zwolnioną od tego podatku, oraz 
  • oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (dostawę towaru – zob. art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT) opodatkowanego stawką podstawową 23% (zwolnione od podatku są, bowiem jedynie dostawy terenów niezabudowanych inne niż tereny budowlane – zob. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).     
Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38961 )
Array ( [docId] => 38961 )

Array ( [docId] => 38961 )