Elementy faktury korygującej

Data: 01-08-2013 r.

Przepisy wyróżniają kilka rodzajów dowodów korygujących w zależności od tego, w jakiej sytuacji są wystawiane. Ich treść będzie się zatem nieco różniła w przypadku udzielenia rabatu (tzw. faktura korygująca rabatowa), zwrotu towarów i kwot nienależnych oraz zwrotu zaliczki (przedpłaty, zadatku czy raty), podwyższenia ceny czy stwierdzenia pomyłki.

Można wskazać dwa sposoby wystawiania dokumentów związanych z rabatem (§ 13 rozporządzenia o fakturach). Zależy to od tego, czy podatnik udzielił go na:

 
 • jedną lub więcej dostaw towarów lub usług czy
 • na wszystkie dostawy towarów lub usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.

W pierwszym przypadku faktura powinna zawierać:

 • oznaczenie „Korekta” albo wyrazy „Faktura korygująca”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w dowodzie pierwotnym, czyli:
  • datę wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje tę fakturę,
  • imiona i nazwiska lub pełne nazwy sprzedawcy oraz ich adresy,
  • NIP sprzedawcy i nabywcy (z zastrzeżeniem niektórych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy NIP odpowiednio z kodem PL polskiego podatnika i lub VAT-UE podmiotu unijnego),
  • datę dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym jednostka może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem,
 • kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

  Niezależnie od rodzaju, każdy dokument korygujący powinien zawierać słowa „Korekta” lub „Faktura korygująca”.

  W przypadku zwrotu towarów i kwot nienależnych oraz zaliczek (przedpłat, zadatków lub rat) faktury korygujące powinny także zawierać nazwę (rodzaj) zwróconego towaru lub usługi, której dotyczyła kwota nienależna lub zaliczka, względnie kwotę i rodzaj zwróconych towarów, zwróconą kwotę nienależną lub zwróconą kwotę zaliczki (przedpłaty, zadatki lub raty).

  Jeśli podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

  • oznaczenie „Korekta” albo „Faktura korygująca”,
  • dane zawarte w fakturze pierwotnej:
   • imiona i nazwiska lub nazwy (pełne) sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
   • NIP sprzedawcy (z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL),
  • okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
  • kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

  W przypadku obydwu rodzaju faktur korygujących, jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, jego kwotę oraz wartość zmniejszenia podatku należnego podatnik powinien podać w podziale na poszczególne stawki podatku (§ 13 ust. 4 rozporządzenia o fakturach).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

  pobierz

  Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

  pobierz

  Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

  pobierz

  Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31940 )
  Array ( [docId] => 31940 )