Jednostka może odliczyć VAT od zakupów

Data: 22-07-2013 r.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku związanego z zakupami, których dokonał jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych. Zasady te nie dotyczą jednak JST, które status podatnika nabierają dopiero w wyniku wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czynności JST w ramach jej statutowych działań, za które nie pobiera ona żadnej odpłatności, nie wykazuje się w mianowniku proporcji, o której stanowi art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jako czynności pozostające poza zakresem VAT i niedające tym samym prawa do odliczenia VAT od zakupów dokonanych na potrzeby wykonywania tych działań.

Prawo do odliczenia VAT od zakupów powstaje dopiero wtedy i w stosunku do tych zakupów, których dokonano od momentu rozpoczęcia sprzedaży opodatkowanej – od tego momentu podatnik ma obowiązek stosować reguły związane z rocznymi korektami podatku, które w przypadku środków trwałych wynoszą 5 lub 10 lat dla nieruchomości na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. Dotyczy to jednak tylko korekty podatku odliczonego, a nie kwestii nabycia samego prawa do odliczenia VAT od zakupów.

 

W sytuacjach finansowania inwestycji zarówno z dotacji, jak i środków własnych JST gdy dochodzi do dostawy nieruchomości, należy ją traktować jako częściowo odpłatną, a częściowo nieodpłatną, czyli opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Jeżeli dostawa jest nieodpłatna, ale opodatkowana, wówczas za podstawę opodatkowania należy uznać cenę nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest cena wykonania inwestycji pomniejszona o wartość ewentualnie uiszczonej zaliczki.

Biorąc pod uwagę, że do przekazania inwestycji dochodzi w momencie dostawy towarów na rzecz mieszkańców, JST powinny wystawić fakturę wewnętrzną na część wartości dostawy finansowanej ze środków własnych i z dotacji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31938 )
Array ( [docId] => 31938 )