Odliczanie VAT przy działalności mieszanej – ważne dla JSFP

Autor: Halina Skiba
Data: 31-05-2019 r.

Przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Takie wnioski płyną z wyroku TSUE.

    

Zagadnienie sporne

Wyrok jest wynikiem sporu pomiędzy związkiem międzygminnym a Krajową Administracją Skarbową w przedmiocie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej związanego z nabyciem towarów i usług przez związek gmin w celu prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego, która nie wchodzi w zakres stosowania VAT (zwanym dalej „wydatkami mieszanymi”).

Związek gmin zwrócił się w 2016 roku z wnioskiem o interpretację indywidualną w sprawie odliczania VAT od wydatków mieszanych. W wydanej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że związek gmin jest zobowiązany do zastosowania wstępnej alokacji VAT naliczonego w celu określenia kwoty tego podatku związanego z jego działalnością gospodarczą, a mimo braku odpowiednich uregulowań prawa krajowego podatnik powinien dokonać wyboru właściwej metody umożliwiającej mu wyodrębnienie kwot VAT naliczonego związanego z działalnością gospodarczą i działalnością niemającą charakteru gospodarczego.

Związek gmin nie zgodził się z tą interpretacją i wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ostatecznie sprawa trafiła przed unijny Trybunał.  

Wyrok TSUE

TSUE w wydanym wyroku podkreślił, że brak stosowania dodatkowej proporcji prowadzi do zachwiania podstawowej zasady podatku VAT, jaką jest neutralność tego podatku i odliczeniu powinien podlegać tylko podatek naliczony obciążający zakupy wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Skutki wyroku

Ten niekorzystny wyrok dla podatników wykonujących zarówno czynności podlegające VAT, jak i niepodlegające VAT może w konsekwencji prowadzić do kwestionowania przez organy skarbowe wysokości odliczanego podatku w stosunku do okresu, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, a kiedy w ustawie o VAT nie obowiązywały przepisy dotyczące stosowania prewskaźnika, czyli od grudnia 2013 do grudnia 2015 roku.

Wyrok TSUE może uderzyć przede wszystkim w jednostki samorządowe, stowarzyszenia, fundacje, jednostki kultury, uczelnie i inne podmioty publiczne wykonujące działalność gospodarczą oraz działalność, która nie ma charakteru gospodarczego. Bezpiecznie mogą się czuć podatnicy, którzy posiadają korzystną dla siebie interpretację indywidualną. W świetle art.14k Ordynacji podatkowej podmiot, który zastosował się do interpretacji ogólnej bądź indywidualnej, nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji. Będziemy śledzić wokandę sądów administracyjnych i sprawdzimy, czy komentowany wyrok TSUE zmieni linię orzeczniczą w kwestii odliczeń od wydatków mieszanych.

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE z 8 maja 2019 r., sygn. C-566/17

 

 

 

 

 

 

Halina Skiba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41070 )
Array ( [docId] => 41070 )