Zwolnienie od VAT dostawy budynków i budowli

Data: 26-04-2016 r.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części – czyli dostawa budynków, budowli lub ich części, które nie zostały dotychczas po raz pierwszy zasiedlone lub od których pierwszego zasiedlenia nie upłynęły 2 lata.

Zwolnienie to przysługuje pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 
  • pierwszą z nich jest, aby w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującej dostawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
  • drugą przesłanką jest, aby jednostka dokonująca dostawy nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie w stosunku, do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosiła takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (warunku tego nie stosuje się jednak, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez JSFP do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat – zob. art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Ze zwolnienia tego korzystać mogą przede wszystkim nie korzystające ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy budynków i budowli (oraz ich części) dokonywane, które w związku z ich budową lub nabyciem nie dawały sprzedawcy prawa do odliczania VAT.

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39000 )
Array ( [docId] => 39000 )