Zwolnienie z VAT nieruchomości gminy

Data: 25-07-2013 r.

Ustalenie podstawy opodatkowania to główny problem jednostek samorządowych przy sprzedaży nieruchomości gminy. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.

Podstawowa stawka VAT wynosi 22% (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT), z zastrzeżeniem art. 146a pkt 1, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – wynosi 23%.

Ustawodawca dla sprzedaży nieruchomości gminy, które zostały zabudowane przewidział szczególny sposób ustalenia podstawy opodatkowania (w art. 29 ust. 5 ustawy o VAT). W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo ich części z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że jest on opodatkowany według tej samej stawki co usytuowane na nim obiekty.

Gdy budynki korzystają ze zwolnienia, to także grunt, z którym są one trwale związane, będzie nim objęty.


Przy sprzedaży nieruchomości gminy od podatku zwalnia się:

 • dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane,
 • dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata,
 • dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 2, pod warunkiem że:
  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów
   (art. 43 ust. 1 pkt 9, 10, 10a ustawy o VAT).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31939 )
Array ( [docId] => 31939 )