Ewidencja księgowa wpływów środków budżetowych

Data: 25-12-2012 r.

Jeżeli jednostka otrzymuje dotacje z § 6050, oznacza to otrzymanie środków publicznych na zakupy i wydatki inwestycyjne. Oprócz zwykłych księgowań jak ujęcie inwestycji czy zapłata za nie, zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają miejsce równoległe księgowania przez fundusze własne jednostki z użyciem kont 800 i 810.

Każda jednostka budżetowa prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt. 4 uor) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w tym rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Poniżej zamieszczamy przykład ewidencji księgowej wpływów środków budżetowych otrzymanych od dysponentów wyższego szczebla na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych.

 • Przelew środków do wysokości planu wydatków inwestycyjnych:
  Wn konto 130 „Rachunki budżetowe jednostek budżetowych”,
  Ma konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
 • Faktura za środki trwałe:
  Wn konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”.
 • Zapłata za faktury określonej w pkt 2:
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  Ma konto 130 „Rachunki budżetowe jednostek budżetowych”.
  Zapis równoległy:
  Wn konto 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”,
  Ma konto 800 „Fundusz jednostki” .
 • Przeksięgowanie wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S:
  Wn konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,
  Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
 • Przyjęcie do używania środków trwałych (dowód OT):
  Wn konto 013 „Pozostałe środki trwałe”,
  Ma konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”.
  Zapis równoległy:
  Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
  Ma konto 072 „Umorzenie środków trwałych oraz” .

 • Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810 na fundusz jednostki:
  Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
  Ma konto 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”.

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.

Autor: Grzegorz Magdziarz
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31953 )
Array ( [docId] => 31953 )