Ewidencja księgowa wpływów środków budżetowych

Data: 25-12-2012 r.

Jeżeli jednostka otrzymuje dotacje z § 6050, oznacza to otrzymanie środków publicznych na zakupy i wydatki inwestycyjne. Oprócz zwykłych księgowań jak ujęcie inwestycji czy zapłata za nie, zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają miejsce równoległe księgowania przez fundusze własne jednostki z użyciem kont 800 i 810.

Każda jednostka budżetowa prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt. 4 uor) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w tym rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Poniżej zamieszczamy przykład ewidencji księgowej wpływów środków budżetowych otrzymanych od dysponentów wyższego szczebla na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych.

 • Przelew środków do wysokości planu wydatków inwestycyjnych:
  Wn konto 130 „Rachunki budżetowe jednostek budżetowych”,
  Ma konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
 • Faktura za środki trwałe:
  Wn konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”.
 • Zapłata za faktury określonej w pkt 2:
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  Ma konto 130 „Rachunki budżetowe jednostek budżetowych”.
  Zapis równoległy:
  Wn konto 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”,
  Ma konto 800 „Fundusz jednostki” .
 • Przeksięgowanie wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S:
  Wn konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,
  Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
 • Przyjęcie do używania środków trwałych (dowód OT):
  Wn konto 013 „Pozostałe środki trwałe”,
  Ma konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”.
  Zapis równoległy:
  Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
  Ma konto 072 „Umorzenie środków trwałych oraz” .

 

 • Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810 na fundusz jednostki:
  Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
  Ma konto 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”.

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.

Autor: Grzegorz Magdziarz
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31953 )
Array ( [docId] => 31953 )

Array ( [docId] => 31953 )