Ewidencja księgowa wpływów środków budżetowych

Data: 25-12-2012 r.

Jeżeli jednostka otrzymuje dotacje z § 6050, oznacza to otrzymanie środków publicznych na zakupy i wydatki inwestycyjne. Oprócz zwykłych księgowań jak ujęcie inwestycji czy zapłata za nie, zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają miejsce równoległe księgowania przez fundusze własne jednostki z użyciem kont 800 i 810.

Każda jednostka budżetowa prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt. 4 uor) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w tym rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Poniżej zamieszczamy przykład ewidencji księgowej wpływów środków budżetowych otrzymanych od dysponentów wyższego szczebla na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków inwestycyjnych.

 • Przelew środków do wysokości planu wydatków inwestycyjnych:
  Wn konto 130 „Rachunki budżetowe jednostek budżetowych”,
  Ma konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”.
 • Faktura za środki trwałe:
  Wn konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”.
 • Zapłata za faktury określonej w pkt 2:
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  Ma konto 130 „Rachunki budżetowe jednostek budżetowych”.
  Zapis równoległy:
  Wn konto 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”,
  Ma konto 800 „Fundusz jednostki” .
 • Przeksięgowanie wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S:
  Wn konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,
  Ma konto 800 „Fundusz jednostki”.
 • Przyjęcie do używania środków trwałych (dowód OT):
  Wn konto 013 „Pozostałe środki trwałe”,
  Ma konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”.
  Zapis równoległy:
  Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
  Ma konto 072 „Umorzenie środków trwałych oraz” .

 • Przeksięgowanie w końcu roku salda konta 810 na fundusz jednostki:
  Wn konto 800 „Fundusz jednostki”,
  Ma konto 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”.

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.

Autor: Grzegorz Magdziarz
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31953 )
Array ( [docId] => 31953 )

Array ( [docId] => 31953 )