Ewidencja pozabilansowa, czyli jak zaoszczędzić czas

Data: 28-06-2017 r.

Dokonywanie zapisów w ewidencji pozabilansowej na bieżąco jest bardzo czasochłonne. Na podstawie protokołów pokontrolnych RIO można wnioskować, że znaczna część księgowych dokonuje zapisów na kontach pozabilansowych 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” oraz 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” kilka lub kilkanaście razy w roku.

Można wprowadzić w polityce rachunkowości informację, że „zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej planu finansowego oraz zaangażowania wydatków dokonuje się zbiorczo z częstotliwością miesięczną, w terminie do 5. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni”.

Rozwiązanie takie jest bardzo istotne ze względu na sporządzane przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdania budżetowe za okresy kwartalne, które opracowywane na podstawie zapisów księgowych muszą być z nimi zgodne.

Przedstawiciele jednostek muszą również pamiętać o zasadzie ciągłości (porównywalności), z której wynika konieczność stosowania w jednakowy sposób przyjętych przez jednostkę rozwiązań dopuszczonych ustawą o rachunkowości w kolejnych latach obrotowych.

W uzasadnionych przypadkach jednostka może odstąpić od tej zasady i dokonać zmiany przyjętych rozwiązań (art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości ustalonych przez kierownika jednostki może być spowodowana m.in.:

  • nowelizacją obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości,
  • uzyskaniem przez jednostkę prawa lub utratą prawa do stosowania uproszczeń przewidzianych przepisami o rachunkowości,
  • indywidualną decyzją jednostki spowodowaną np. zmianą przedmiotu działalności, zwiększeniem lub zmniejszeniem jej zakresu.

Decyzja o zmianie zasad (polityki) rachunkowości ustalonych w jednostce budżetowej może być także podjęta w trakcie roku budżetowego (obrotowego), ale skutki tych zmian muszą się odnosić do całego roku obrotowego.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40516 )
Array ( [docId] => 40516 )

Array ( [docId] => 40516 )