Ewidencja podatku od wynajmowanych pomieszczeń

Data: 27-06-2017 r.

Najprostszym rozwiązaniem jest takie skalkulowanie czynszu najmu, aby został wliczony w niego podatek od nieruchomości. Wówczas zapłaty podatku od nieruchomości dokonuje szkoła.

Księgowanie podatku od nieruchomości powinno wyglądać następująco:

 

Wn 403 „Podatki i opłaty”

Ma 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”

Ewidencja następuje przy użyciu § 448 „Podatek od nieruchomości”.

Przykład 1. Rozliczenie umów najmu

Dyrektor szkoły może zawierać umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń szkolnych, działając na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta, wójta na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dyrektor szkoły, chcąc podpisać umowę na czas dłuższy niż okres 3 lat, musi uzyskać zgodę rady miasta/gminy.

Umowy najmu w szkole następują na podstawie Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przepisy nie regulują formy zawarcia umowy, jednak ze względów dowodowych zalecane jest, aby została ona zawarta w formie pisemnej. Po zawarciu umowy szkoła powinna wydać najemcy przedmiot najmu w stanie przydatnym do użytku. Najemca zobowiązany jest utrzymywać stan przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym przez cały okres trwania umowy. Wynajmujący jest zobowiązany do uiszczania czynszu najmu w wysokości i terminie wskazanym w umowie. Dodatkowo szkoła zobowiązana jest do wystawienia faktury.

Księgowanie faktury za wynajem pomieszczeń może wyglądać następująco:

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Ewidencja następuje przy użyciu § 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”.

Zawartą umowę najmu można rozwiązać w sposób i w terminie określonym w umowie najmu bądź jeżeli taki zapis znajduje w umowie, to przed nadejściem określonego w niej terminu.

Stroną umowy najmu powinna być właściwa gmina, gdyż szkoła sama w sobie nie posiada osobowości prawnej i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym. Nieprawidłowe jest wskazywanie jako strony umowy szkoły reprezentowanej przez dyrektora szkoły lub samego dyrektora szkoły.

Środki uzyskiwane z tytułu najmu lub dzierżawy pomieszczeń stanowią dochód budżetu gminy. Szkoły zobowiązane są odprowadzić pobrane dochody na rachunek budżetu gminy. Rada miasta/gminy może podjąć decyzję o utworzeniu w szkołach wydzielonych rachunków dochodów, musi jednak określić źródła dochodów, jakie szkoła może otrzymywać na wydzielony rachunek dochodów oraz jakie wydatki może finansować otrzymanymi środkami.

Alicja Stawowczyk specjalista ds. rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40497 )
Array ( [docId] => 40497 )

Array ( [docId] => 40497 )