Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w JSFP

Data: 26-12-2012 r.

Ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania jest jednym z istotnych elementów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Sposób, w jaki jednostki dokonują ewidencji, pozwala na weryfikację i ocenę poprawności rozliczeń i ocenę zgodności działalność z obowiązującymi przepisami prawa. Jak powinna wyglądać instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w JSFP?

Kierownik jednostki ustala zasady postępowania i rejestrowania druków ścisłego, zasady te określa w opracowanym na potrzeby jednostki zarządzeniu.

Do druków ścisłego zarachowania zaliczyć można przede wszystkim:

 • arkusz spisu z natury,
 • kwitariusze przychodowe,
 • bloczki opłaty targowej,
 • kasa przyjmie - KP,
 • kasa wyda - KW,
 • raport kasowy,
 • czeki gotówkowe,
 • czeki rozrachunkowe,
 • gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy,
 • gwarancje zapłaty wadium i
 • inne.
Warto zapamiętać, że każda jednostka w razie potrzeby ma prawo do rozszerzenie katalogu druków ścisłego zarachowania.

Ewidencję druków prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej „księdze druków ścisłego zarachowania”.

Instrukcja taka powinna być:
 • w należyty sposób opisana,
 • trwale przesznurowana,
 • ponumerowana,
 • opieczętowana oraz
 • podpisana przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

 

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania powinna ponadto zawierać:

 1. podstawy prawne,
 2. objaśnienia,
 3. zasady oznaczenia i ewidencji druków
 4. postanowienia końcowe.

Na koniec pamiętajmy, że druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku, na koniec każdego roku budżetowego. Jednakże z uwagi na ich specyficzny charakter powinny być objęte bieżącą kontrolą przez skarbnika.

Autor: dr Grażyna Voss, adiunkt Katedry Rachunkowości, WSB Toruń
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31955 )
Array ( [docId] => 31955 )