Jak księgować wypłatę świadczeń wychowawczych 500+

Data: 10-06-2016 r.

Decyzja administracyjna dotycząca nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego powinna być ujmowana zapisem: Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Jak postąpić w przypadku odwołania się do SKO – czy jednostka samorządowa może wówczas należność wątpliwą przeksięgować na konto 240?

Od 1 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi tzw. organ właściwy. Organem takim jest JST lub jednostka organizacyjna właściwa i wyznaczona do obsługi i wypłaty świadczeń, która realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 10 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). By nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednostka samorządowa musi pamiętać o prawidłowej ewidencji wypłaconych świadczeń, w tym pobranych nienależnie.

Do finansowania świadczenia wychowawczego mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie przekazywania środków finansowych na realizację takich zdań jak wypłata świadczeń o charakterze socjalnym.

Dotacja to dochód JST ujmowany w budżecie i przekazywany do wypłaty jednostkom zajmującym się wpłatą świadczenia 500+, np. ośrodek pomocy społecznej.

Dotacje na zadania zlecone są wprowadzane do budżetu jst zarządzeniem organu wykonawczego w dziale – 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” (art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dalej: uofp).

Po stronie wydatków budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 – „Pozostała działalność” samorząd ujmuje również:

 • wypłaty świadczeń,
 • wyposażenie z tym związane (obsługa wypłaty świadczeń),

 niezależnie od tego, na co są przekazywane.

Jednostki wyznaczone do wypłaty świadczeń otrzymają środki na koszt obsługi. W przypadku organu właściwego wynoszą one 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Wydatki zaplanowane na zadania wypłaty świadczeń „Programu 500+” w częściach budżetowych, z wyłączeniem rezerw celowych przewidzianych na konkretne cele nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań.

Barbara Jarosz, wieloletni praktyk, posiada certyfikat MF, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39116 )
Array ( [docId] => 39116 )

Array ( [docId] => 39116 )