Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej

Data: 26-04-2016 r.

Decyzję o utworzeniu wyodrębnionego rachunku podejmuje kierownik państwowej jednostki budżetowej. Musi on jednak uzyskać najpierw zgodę organu prowadzącego szkołę.

Uprawnieniem szczególnym zostały objęte państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej i które prowadzą działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Upoważnione zostały one do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów pochodzących:

 
  1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
  2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
  3. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,
  4. z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
  5. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach oraz internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,
  6. z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochody mogą zostać przeznaczone na:

  • sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  • cele wskazane przez darczyńcę,
  • remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania odszkodowania lub wpłat z tytułu utraconego lub uszkodzonego mienia znajdującego się w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej.

W jednostkach oświatowych ustawodawca, umożliwiając odstępstwo od zasady budżetowania brutto, zakazał jednocześnie przeznaczania zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów wraz z odsetkami na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

Izabela Świderek, skarbnik jst, dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38939 )
Array ( [docId] => 38939 )