Rachunek wyodrębniony jednostki oświatowej

Data: 26-04-2016 r.

Decyzję o utworzeniu wyodrębnionego rachunku podejmuje kierownik państwowej jednostki budżetowej. Musi on jednak uzyskać najpierw zgodę organu prowadzącego szkołę.

Uprawnieniem szczególnym zostały objęte państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej i które prowadzą działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Upoważnione zostały one do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów pochodzących:

 1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
 3. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,
 4. z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
 5. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach oraz internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,
 6. z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochody mogą zostać przeznaczone na:

 • sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,
 • cele wskazane przez darczyńcę,
 • remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania odszkodowania lub wpłat z tytułu utraconego lub uszkodzonego mienia znajdującego się w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej.

W jednostkach oświatowych ustawodawca, umożliwiając odstępstwo od zasady budżetowania brutto, zakazał jednocześnie przeznaczania zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów wraz z odsetkami na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

Izabela Świderek, skarbnik jst, dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38939 )
Array ( [docId] => 38939 )

Array ( [docId] => 38939 )