Klasyfikacja składki członkowskiej przedstawiciela rady powiatu

Autor: Karol Zawadzki
Data: 05-05-2015 r.

Udział przewodniczącego rady w zjazdach przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego związany jest z wykonywaniem jego zadań i służy usprawnieniu procesu legislacyjnego w powiecie. Wydatek związany z opłacaniem składki członkowskiej z tego tytułu jest więc dopuszczalny i powinien być ujmowany w § 443.

Starosta jednego ze śląskich powiatów zwrócił się do katowickiej Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o wydanie opinii w sprawie dopuszczalności ponoszenia oraz klasyfikacji wydatków na opłacenie przez powiat składki z tytułu członkostwa w organizacji, którego uczestnikami są przewodniczący rad gmin i powiatów z terenu województwa. Ponoszony jest on przez radę, która zdecyduje, aby jej przewodniczący przystąpił do takiej organizacji.

 

Zdaniem przedstawicieli RIO (pismo nr WA-023/16/15) udział przedstawiciela rady w takich zjazdach związany jest z wykonywaniem zadań nałożonych na przewodniczącego, co wiąże się z usprawnieniem procesu legislacyjnego w powiecie. Wydatek związany z opłacaniem składki członkowskiej z tego tytułu jest więc dopuszczalny.

Izba wskazała, że kwoty na to przeznaczone należy klasyfikować w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75019 „Rady powiatów”, w § 443 „Różne opłaty i składki” – zgodnie rozporządzeniem ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37089 )
Array ( [docId] => 37089 )