Opłaty za ślub poza urzędem klasyfikuje się w § 069

Autor: Karol Zawadzki
Data: 23-07-2015 r.

Wpływy z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stanowią dochód gminy klasyfikowany w § 069 „Wpływy z różnych opłat”.

W odpowiedzi na pytanie prezydenta jednego ze śląskich miast Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zajęła stanowisko w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Chodzi o kwoty, o których mowa w art. 85 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pobiera się opłatę dodatkową. Opłata taka tanowi dochód gminy.

Zdaniem RIO (pismo nr WA-023/17/15) dochód taki należy ujmować w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618  „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 069 „Wpływy z różnych opłat”.

Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37586 )
Array ( [docId] => 37586 )