Poznaj przyczyny rozbieżności w ewidencji syntetycznej i analitycznej

Data: 15-02-2017 r.

Szczególna dbałość o zachowanie prawidłowości zapisów dokonanych w ewidencji syntetycznej oraz analitycznej powinna być zachowana w jednostkach, które prowadzą ewidencje według systemu mieszanego.

 
  • nieujęcie operacji gospodarczej w jednej z ewidencji,
  • brak chronologii dokonywanych zapisów księgowych w ewidencji syntetycznej i/lub analitycznej,
  • ujęcie operacji gospodarczej po nieodpowiedniej stronie konta w jednej z ewidencji,
  • zaniechanie w ciągu okresu obrotowego prowadzenia ewidencji analitycznej,
  • dwukrotne ujęcie tej samej operacji gospodarczej w jednej z ewidencji,
  • błędne wprowadzenie kwoty operacji gospodarczej w jednej z ewidencji.

Szczególna dbałość o zachowanie prawidłowości zapisów dokonanych w ewidencji syntetycznej oraz analitycznej powinna być zachowana w jednostkach, które prowadzą ewidencje według systemu mieszanego. Prowadzenie bowiem ewidencji syntetycznej na podstawie systemu komputerowego oraz ewidencji analitycznej systemem ręcznym lub w innym programie komputerowym (np. Excel) wpływa na brak bieżącej kontroli zapisów wykonywanej przez większość systemów finansowo-księgowych. Dołożona zatem musi być szczególna dbałość w procesie uzgadniania sald obu ewidencji poprzez m.in. konieczność częstszego dokonywania uzgodnień np. na koniec okresu sprawozdawczego, raz na kwartał. Termin właściwy dla każdej jednostki musi stanowić pochodną m.in. charakteru wykonywanej działalności, liczby operacji gospodarczych, zasobów kadrowych.

Innym powodem obligującym jednostkę do szczególnej dbałości jest mocno rozbudowana ewidencja analityczna. Duża liczba kont analitycznych (ich szczegółowość) zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia błędu przy dokonywaniu zapisów w księgach pomocniczych. Prawdopodobieństwo to zwiększa również „rozproszenie” ewidencji. Dzieje się tak wówczas, gdy pracownik wydziału finansowo-księgowego prowadzi ewidencję syntetyczną, natomiast jeszcze inny (lub inni, nierzadko z innych wydziałów) dokonuje zapisów na kontach ksiąg pomocniczych. Najczęstszymi nieprawidłowościami, związanymi z takim stanem są te w zakresie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia, dotyczącego wspomnianych składników majątku. Metodologię powstawania nieprawidłowości oraz sposób postępowania przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Przykłady nieprawidłowości w ewidencji syntetycznej i analitycznej

Kategoria nieprawidłowości

Zakres nieprawidłowości

Przyczyna nieprawidłowości i sposób korekty

Różnice pozorne

Konta syntetyczne 013 i 072 wykazują salda w tej samej wysokości, nie są one zgodne z zapisami w księgach inwentarzowych

Błędnie wyspecyfikowane salda ewidencji analitycznej – dokonać ponownego ustalenia sald ksiąg inwentarzowych i kont analitycznych

Saldo konta analitycznego nie zawiera wszystkich sald wynikających z ksiąg inwentarzowych

Brak przekazania wszystkich sald wynikających z ksiąg inwentarzowych, nieprawidłowe ujęcie części sald wynikających z ksiąg inwentarzowych – weryfikacja zapisów dokonanych na kontach analitycznych, korekta zgodnie z obowiązującymi przepisami

Inne wartości ujęte na koncie 013 i 072

Konto 072 zawiera również umorzenie zbiorów bibliotecznych – nie ma konieczności korekty;

umorzenie pozostałych środków trwałych mogło zostać zewidencjonowane na innym koncie – sprawdzenie poprawności dokonanych zapisów, weryfikacja z dokumentami źródłowymi, korekta adekwatna do ustalonej przyczyny nieprawidłowości

Prowadzenie ewidencji nie na bieżąco

Wartość w ewidencji syntetycznej inna niż w ewidencji analitycznej

Niewłaściwie prowadzona jedna z ewidencji – weryfikacja zapisów na podstawie dokumentów źródłowych;

zaniechanie prowadzenia ewidencji analitycznej – ujęcie całokształtu zaistniałych operacji na kontach analitycznych

 

Izabela Świderek, dr nauk ekonomicznych, skarbnik jst

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40037 )
Array ( [docId] => 40037 )