Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych

Data: 17-11-2016 r.

Jednostki oświatowe nie mają obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. W związku z tym jednostki oświatowe świadczenia pracownicze w swoich księgach ewidencjonują w kosztach roku, w którym są wypłacane (kasowe ujęcie).

Do rozliczeń międzyokresowych biernych w jednostkach oświatowych można zaliczyć m.in.:

 
 • rezerwy na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych produktów, na które udziela się gwarancji lub rękojmi,
 • rezerwy na wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów, nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i rentowych,
 • przewidywane straty na niezakończonych umowach o usługi długoterminowe,
 • inne imiennie określone koszty, które jednostka będzie musiała ponieść w następnych latach obrotowych, a które dotyczą bieżącego roku obrotowego.

W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia powyższych kosztów jednostki oświatowe powinny tworzyć rezerwy na koszty przyszłych okresów.

Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić na imiennie (określone) koszty, dotyczące bieżącego roku, które nie zostały udokumentowane fakturą.

Zgodnie z zapisem w § 9a szczególnych zasad jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Przy rozliczeniach międzyokresowych czynnych rozliczeniu podlega rzeczywista kwota poniesionych kosztów. Natomiast przy biernych rozliczeniach kwota nie jest znana, dlatego rozliczeniom podlega przewidywana kwota kosztów.      

Ustawa o rachunkowości nie określa limitu czasowego obowiązującego przy rozliczaniu kosztów w czasie, stwierdzając jedynie, że czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Istotne jest, żeby odpisy nie przeciągały się poza okres, w którym odczuwalne były skutki rozliczanych kosztów.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39731 )
Array ( [docId] => 39731 )

Array ( [docId] => 39731 )