Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych

Data: 17-11-2016 r.

Jednostki oświatowe nie mają obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. W związku z tym jednostki oświatowe świadczenia pracownicze w swoich księgach ewidencjonują w kosztach roku, w którym są wypłacane (kasowe ujęcie).

Do rozliczeń międzyokresowych biernych w jednostkach oświatowych można zaliczyć m.in.:

  • rezerwy na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych produktów, na które udziela się gwarancji lub rękojmi,
  • rezerwy na wynagrodzenia z tytułu niewykorzystanych urlopów, nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i rentowych,
  • przewidywane straty na niezakończonych umowach o usługi długoterminowe,
  • inne imiennie określone koszty, które jednostka będzie musiała ponieść w następnych latach obrotowych, a które dotyczą bieżącego roku obrotowego.

W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia powyższych kosztów jednostki oświatowe powinny tworzyć rezerwy na koszty przyszłych okresów.

Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić na imiennie (określone) koszty, dotyczące bieżącego roku, które nie zostały udokumentowane fakturą.

Zgodnie z zapisem w § 9a szczególnych zasad jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Przy rozliczeniach międzyokresowych czynnych rozliczeniu podlega rzeczywista kwota poniesionych kosztów. Natomiast przy biernych rozliczeniach kwota nie jest znana, dlatego rozliczeniom podlega przewidywana kwota kosztów.      

Ustawa o rachunkowości nie określa limitu czasowego obowiązującego przy rozliczaniu kosztów w czasie, stwierdzając jedynie, że czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Istotne jest, żeby odpisy nie przeciągały się poza okres, w którym odczuwalne były skutki rozliczanych kosztów.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39731 )
Array ( [docId] => 39731 )