Saldo konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT a deklaracja VAT - 7

Data: 17-12-2014 r.

Aby doprowadzić do zgodności salda konta 225 „Rozrachunki z budżetami” z tytułu VAT z deklaracją VAT - 7, powstałe różnice należy ująć w księgach jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne.

W związku z odmiennym sposobem zaokrąglania kwot na fakturze i w deklaracjach na koniec okresu rozliczeniowego na kontach służących księgowaniu VAT mogą powstawać różnice o groszowych wartościach. Mimo stosunkowo niewielkich kwot nie mogą one pozostać nierozksięgowane.

Na koniec danego okresu rozliczeniowego konto 225 może wykazywać saldo Ma lub Wn. Pierwsze z nich oznacza stan zobowiązań wobec budżetu i jest wykazywane w zaokrągleniu do groszy. Po złożeniu deklaracji VAT trzeba uiścić podatek do urzędu skarbowego w pełnych złotych. Aby doprowadzić do zgodności salda konta 225 „Rozrachunki z budżetami” (w analityce: urząd skarbowy) z tytułu VAT z deklaracją, powstałe różnice należy ująć w księgach jako pozostałe przychody lub koszty operacyjne.

Jeżeli zobowiązanie z deklaracji (w wyniku zaokrągleń) jest wyższe, niż wynika z konta 225, kwotę tę należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne. W sytuacji gdy zobowiązanie z deklaracji (w wyniku zaokrągleń) jest niższe, niż wynika z konta 225, to różnicę należy zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne.

Podobnie przeksięgowuje się odchylenia wynikające z zaokrągleń, gdy konto wykazuje saldo Wn, czyli należność od budżetu (podatek naliczony większy niż należny), z tym że gdy należność z deklaracji jest większa niż wynikająca z konta 225, to różnicę księguje się jako pozostałe przychody operacyjne, a jeżeli jest mniejsza, to ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Koszty operacyjne powstałe w wyniku zaokrąglania księguje się przy użyciu § 453. Różnicę stanowiącą pozostałe przychody należy rozliczyć w § 097.

Elżbieta Gaździk, księgowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36227 )
Array ( [docId] => 36227 )

Array ( [docId] => 36227 )