Upewnij się, czy arkusze spisowe mogą być prowadzone elektronicznie

Data: 29-09-2017 r.

Czy arkusz spisu z natury może być pisany komputerowo i wycena może być prowadzona również komputerowo?

Arkusz spisu z natury może być przygotowany w różny sposób – różną techniką. Ważne jest to, aby spełniał wymogi stawiane dowodom księgowym. Stosowana metoda powinna być w instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej przez kierownika jednostki.

Arkusze spisu z natury jako dowody księgowe powinny spełniać wymogi ustawowe wynikające z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. powinny posiadać:

  1. nazwę jednostki i pola spisowego,
  2. numer arkusza,
  3. skład komisji inwentaryzacyjnej, osób odpowiedzialnych materialnie,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia spisu,
  5. datę, na jaką przypada termin spisu,
  6. dane dotyczące spisywanych składników,
  7. podsumowanie arkusza,
  8. ponumerowanie każdej strony,
  9. datę oraz podpisy członków komisji i osób odpowiedzialnych.

Nie ma też przeszkód, aby arkusze były wyceniane od razu elektronicznie. Jest to możliwe, pod warunkiem że:

1)zapisy uzyskują trwale czytelną postać podczas rejestrowania stanu zapasów stwierdzonego drogą spisu z natury,

3)stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia ustalonych drogą spisu z natury danych oraz kompletności i integralności (nienaruszalności) zapisów,

4)dane źródłowe są odpowiednio chronione; jest zapewniona ich niezmienność przez wymagany okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej.

a) spełniały wymogi ustawowe oraz

b) nie będą zawierały ilości składników podlegających spisowi, a także

- wówczas zastosowanie arkuszy spisu z natury w formie wydruku pochodzącego z systemu komputerowego jest dopuszczalne.

Jeśli te same wymogi zostaną wypełnione, nie ma przeszkód, aby wycena też przebiegała z wykorzystaniem technik informatycznych.

Katarzyna Trzpioła, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony wykładowca i praktyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40669 )
Array ( [docId] => 40669 )

Array ( [docId] => 40669 )