Ewidencja zakupu licencji w księgach

Data: 24-07-2017 r.

W samorządowych jednostkach oświatowych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” najczęściej ewidencjonuje się nabywane do gospodarczego wykorzystania licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkowe) oraz autorskie prawa majątkowe i pokrewne.

Ujęcie poszczególnych elementów majątku jednostki oświatowej na koncie 020 następuje według ceny zakupu (kwota należna sprzedającemu), powiększonej o koszty związane z zakupem (np. dotyczące uruchomienia programu), naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania.

 

Księgowaniu na koncie 020 podlegają zarówno wartości, które umarzane są stopniowo (podstawowe), jak też takie, które ze względu na niską wartość początkową mogą być całkowicie umarzane w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy wymagają, aby ewidencja szczegółowa umożliwiała ustalenie:

1)    umorzenia,

2)    podziału ze względu na poszczególne tytuły oraz

3)    osób odpowiedzialnych za poszczególne wartości.

Z tego m.in. powodu w sytuacji, gdy jednostka nabywa dużą liczbę praw, zamiast stosowania jednego konta 020 warto wprowadzić dodatkowe (np. o symbolu 021), które będzie służyło wyłącznie do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo (patrz: przykład 1).

Możliwość taka musi jednak zostać wyrażona przez kierownika jednostki oświatowej lub wychowawczej w wewnętrznej polityce rachunkowości.

 

Przykład

 

Księgowanie przy użyciu dodatkowego konta

W polityce rachunkowości szkoły wprowadzono możliwość ewidencji wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem kont 021 (podstawowe) oraz 022 (pozostałe). W ciągu okresu obrachunkowego wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

Zakupiono oprogramowanie komputerowe – faktura od dostawcy

Wn 020 „Wartości niematerialne i prawne” (podstawowe)

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Zapłacono za program z podstawowego rachunku bankowego

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”

Otrzymano nowe oprogramowanie antywirusowe od innej jednostki budżetowej

 

Wn 021 „Wartości niematerialne i prawne” (pozostałe)

Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

koniec

Zakup aktualizacji oprogramowania

Nieco inaczej będzie wyglądała ewidencja, gdy jednostka nie nabędzie nowego programu (np. antywirusowego), lecz jego aktualizację.

Z uwagi na to, że ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych (pojęcie to odnosi się jedynie do środków trwałych) – ich wartość początkowa nie może ulec zwiększeniu.

Aktualizacja oprogramowania nabytego na czas określony oznacza w praktyce dostosowanie posiadanego programu do zmian zaistniałych w rozwiązaniach technicznych lub prawnych. Jeżeli więc bez aktualizacji program nie będzie pełnił swojej funkcji (nie będzie być mógł w pełni wykorzystywany przez jednostkę), dostęp do nowych aplikacji, funkcji programu czy bazy wirusów należy traktować jako nabycie nowej wersji programu na określony czas.

Wówczas księgowanie będzie wyglądało następująco:

Faktura za aktualizację


 

Wn 020 „Wartości niematerialne i prawne”

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Opłacenie faktury

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Jeżeli jednak jednostka nabędzie aktualizację oprogramowania komputerowego w sytuacji, gdy ma już licencję na czas nieokreślony, zakup taki nie będzie miał wpływu na stan posiadanych wartości niematerialnych i prawnych. Zwiększy natomiast koszty działalności. Wówczas będzie trzeba użyć zapisów:

Faktura za aktualizację


Wn konto kosztowe zespołu 4

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

 

Opłacenie faktury

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki oświatowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40572 )
Array ( [docId] => 40572 )

Array ( [docId] => 40572 )