Uproszczenia w zakresie zasada memoriału i inwentaryzacji

Data: 28-06-2017 r.

Zapis art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości zobowiązuje jednostki budżetowe do ujęcia każdego zdarzenia pod datą miesiąca, którego dotyczy, nawet jeśli dowód księgowy dotyczący takiego zdarzenia wpłynął w kolejnym (następnym) okresie sprawozdawczym. Stosując uproszczenia, kierownik jednostki może wskazać dzień, do którego wpływ do jednostki dowodu księgowego dotyczącego poprzedniego miesiąca będzie ewidencjonowany pod datą okresu, za który sporządza się sprawozdanie.

Zapis w polityce rachunkowości może wówczas wyglądać następująco: „Dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego ewidencjonowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do jednostki do:

 
 • 5. dnia następnego miesiąca - sprawozdania miesięczne,
 • 20 stycznia - sprawozdania roczne”.

Uproszczenia w zasadach dotyczących inwentaryzacji

W jednostkach oświatowych mogą występować m.in. należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej lub powierzchni, a więc tych, które są zaliczane do kategorii należności od osób prowadzących księgi rachunkowe.

Powinny być one inwentaryzowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

W praktyce należności te ze względu na ich wartość można uznać za należności zaliczane do kategorii nieistotnych z punktu widzenia działalności jednostki, często ich wartość nie przekracza bowiem 500 zł wobec jednego kontrahenta.

W takich przypadkach celowe wydaje się zastosowanie uproszczenia dotyczącego ograniczenia konieczności inwentaryzowania należności wobec osób prowadzących księgi rachunkowe do należności nieprzekraczających wartości nieistotnej z punktu widzenia funkcjonowania jednostki.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40515 )
Array ( [docId] => 40515 )

Array ( [docId] => 40515 )