Zasady klasyfikacji wydatków na remont budynku JSFP

Data: 14-01-2016 r.

Wydatki bieżące poniesione na odtworzenie stanu pierwotnego budynku jednostki publicznej nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycje – przypomina RIO w Białymstoku. Niewłaściwe stosowanie klasyfikacji budżetowej, wpływające na wysokość wydatków bieżących budżetu, powoduje nieprawidłowości w obliczeniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy oraz relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących budżetu.

Białostocka izba obrachunkowa przeprowadziła kontrolę w jednym z urzędów miasta (patrz pismo nr RIO.V.6001-2/15). Wykryła uchybienia dotyczące m.in. tych w zakresie zaliczania niektórych wydatków jako inwestycyjne. Chodziło o wydatki na:

 • wymianę pokrycia dachowego,
 • remont łazienki,
 • modernizację korytarza, klatki schodowej oraz wejścia głównego w budynku przedszkola.

Sklasyfikowano je w całości jako wydatki inwestycyjne (§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”). Tymczasem opis przedmiotu poszczególnych zadań przesądza, że wykonane roboty nie miały charakteru uzasadniającego zaliczenie ich do inwestycji.

Elementy mogące być uznane za roboty ulepszające środek trwały wystąpiły jedynie przy wymianie pokrycia dachowego, gdzie wykonano docieplenie stropodachu. W ramach remontu łazienki przeprowadzono:

 • wymianę urządzeń sanitarnych i osprzętu elektrycznego,
 • wymianę okien zespolonych i stolarki drzwiowej,
 • wykonanie tynków z trzykrotnym malowaniem podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi.

„Modernizacja” korytarza polegała m.in. na:

 • rozebraniu obicia ścian z desek,
 • zerwaniu starych tapet,
 • rozebraniu posadzek,
 • skuciu nierówności betonu,
 • wykuciu z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
 • montażu ościeżnic do drzwi,
 • wykonaniu tynków,
 • położeniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
 • malowaniu lamperii i malowaniu farbami.

Zakres robót przy „modernizacji” korytarza na piętrze, klatki schodowej oraz wejścia głównego polegał zaś na: zerwaniu posadzki na korytarzu i schodach, skuciu nierówności betonu, gruntowaniu preparatami gruntującymi, nałożeniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, położeniu posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych, wykonaniu i montażu balustrad schodowych, rozebraniu obicia ścian i sufitu, położeniu tynków.

Zdaniem RIO zarówno według przepisów Prawa budowlanego zawierającego definicję remontu (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na przywróceniu stanu pierwotnego), jak i przepisów ustawy o rachunkowości – wskazujących jako podstawę zwiększenia wartości początkowej środka trwałego poniesienie nakładów na jego ulepszenie (do nakładów tych nie zalicza się kosztów remontów jako wydatków bieżących poniesionych na odtworzenie stanu pierwotnego, w tym przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym), poniesione wydatki nie powinny być kwalifikowane jako wydatki majątkowe.

Źródło: www.rio.gov.pl

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Tagi: jsfp, remont

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38363 )
Array ( [docId] => 38363 )