Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Data: 22-10-2015 r.

Drugi raz w tym roku minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Część zmian weszła w życie 1 października br. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

Istotnymi zmianami dla jednostek sektora publicznego w rozporządzeniu są m.in.:

 
  • sprawozdania Rb-27ZZ - wojewodowie sporządzają własne sprawozdania jednostkowe Rb-27 tylko jeden raz i w pełnym zakresie informacji, z wyjątkiem paragrafu 235. W zakresie tego paragrafu wojewodowie wypełnialiby tylko kolumnę „Plan” i „Dochody wykonane” (obecnie wojewodowie sporządzają dwa sprawozdania Rb-27 zawierające, w zależności od terminu ich przekazania, różny zakres informacji),

  • wzory sprawozdań: Rb-23 i Rb-23B, Rb-28 Programy.

Zaproponowano odpowiednie zmiany we wzorach sprawozdań Rb-23 i Rb-23B, aby środki, pozostające na rachunkach wydatków niewygasających, niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Ministrów, przekazywane były na centralny rachunek bieżący budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, a nie jak dotychczas przez dysponentów tych środków.

Zmiana wzoru sprawozdania Rb-28 Programy wprowadzona we wzorze sprawozdania dotyczy perspektywy finansowej 2014-2020 i wynika z faktu, że większość programów operacyjnych została przyjęta przez Komisję Europejską. Oznacza to, że środki planowane i wydatkowane w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej powinny być przyporządkowane do poszczególnych programów.  Zmiany obejmują również:

  • przekazywanie sprawozdań: Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR w systemie TREZOR 3.0 - począwszy od sprawozdań za styczeń 2016 roku,

  • uproszczenia procesu przekazywania NIK sprawozdań: Rb-35, Rb-40, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR,

  • uchylenie obowiązku sporządzenia tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (II)”, ponieważ należało sporządzić ją tylko raz i dołączyć do sprawozdania Rb-28UE za czerwiec 2014 roku.

Barbara Jarosz, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37955 )
Array ( [docId] => 37955 )