Można wprowadzić ryczałt za nadgodziny kierowcy

Autor: Karol Lankamer
Data: 13-01-2015 r.

Kierowcy stale wykonują pracę poza firmą, więc ich wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem. Limit nadgodzin wolno zwiększyć. Należy go zapisać w firmowych dokumentach.

Limit nadgodzin dotyczy wyłącznie przekroczeń, które wynikają ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Z kolei ryczałt przysługuje za wszystkie nadgodziny, również uzasadnione wystąpieniem sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy działania dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii.

Limit wolno zwiększyć

Wszystkie godziny nadliczbowe są limitowane w skali tygodnia do przeciętnie 48 godzin w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo przepisy ograniczają łączną liczbę nadgodzin wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy w skali roku. W przypadku kierowców limit ten ustalono na poziomie 260 godzin. Jednak można go podnieść maksymalnie do:

  • 376 godzin w przypadku kierowców uprawnionych do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie lub

  • 384 godzin dla kierowców, którzy mają prawo do 20 dni urlopu rocznie.

Podczas 4 lub 5 tygodni urlopu kierowca nie może wypracować przeciętnie 8 nadgodzin tygodniowo, a konieczność udzielenia mu urlopu uzasadnia uwzględnienie tego okresu przy ustalaniu limitu.

Roczny limit nadgodzin ustala się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w treści indywidualnych umów o pracę. To trzecie rozwiązanie jest najlepsze dla mniejszych firm, które nie są związane układami zbiorowymi i nie muszą wydawać regulaminu pracy.

Ustalenie ryczałtu

Możliwość wprowadzenia zryczałtowanego wynagrodzenia za nadgodziny uzależniono od stałego wykonywania zadań poza przedsiębiorstwem. To idealnie wpisuje się w charakter pracy kierowcy. Decydując się na wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny, pracodawca musi zagwarantować, że jego wysokość będzie odpowiadać przewidywanemu wymiarowi nadliczbowej pracy.

Wprowadzenie takiego świadczenia wymaga więc analizy wcześniejszego okresu, gdyż tylko wtedy rozstrzygniemy, ile nadgodzin i jakie nadgodziny kierowca wypracowywał dotychczas np. w skali miesiąca. Dopiero na podstawie tych danych pracodawca może obliczyć wartość świadczenia, która powinna odpowiadać realnym rozmiarom nadliczbowej pracy.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36371 )
Array ( [docId] => 36371 )