Przewoźnik drogowy na arenie międzynarodowej

Kategoria: Logistyka
Autor: Stwora Sylwia
Data: 11-10-2012 r.

Jeśli chcesz wykonywać pracę przewoźnika drogowego rzeczy i osób za granicą RP, musisz posiadać licencję na międzynarodowy transport drogowy. Aby uzyskać odpowiednie zezwolenie należy spełnić kilka warunków określonych zarówno polską ustawą o transporcie drogowym, jak i przepisami unijnymi.

Licencja międzynarodowa

Licencję na wykonywanie przewozów na międzynarodowych trasach wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego z upoważnienia ministra infrastruktury. Warto wcześniej postarać się również o licencję krajową, którą wydaje, w zależności od siedziby przewoźnika, starosta powiatu lub prezydent miasta.

Aby uzyskać licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego należy, zależnie od okresu, na który jest wydawana, uiścić opłaty: 4 tys. zł za licencję na 5 lat i dodatkowo 440 zł za każdy wypis z licencji lub 8 tys. zł za licencję i 880 zł za każdy wypis w przypadku zezwolenia na 10 lat. Przy wydawaniu dokumentu nie jest ważna wielkość pojazdu.

Niezbędne dokumenty

Do uzyskania licencji wymagane jest posiadanie przez minimum jedną osobę z firmy certyfikatu kompetencji zawodowych, który można uzyskać zdając odpowiedni egzamin. Zakres wiedzy egzaminacyjnej niezbędnej do zdania egzaminu obejmuje wiedzę z zakresu prawa przewozowego, kodeksu cywilnego, a także podstaw prawa handlowego, finansowego. Konieczne jest też wykazanie się znajomością organizacji i zarządzania firmą.

Przedsiębiorca ubiegający się o licencję musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • poświadczenie posiadania stałej siedziby firmy i bazy pojazdów w jednym z państw członkowskich,
  • poświadczenie zdolności finansowej,
  • zaświadczenie o niekaralności członków firmy,
  • dokumenty, które potwierdzają posiadanie 9 tys. euro na pierwszy pojazd, a w przypadku większej ich ilości, 5 tys. euro na każdy kolejny (wartość euro przeliczana jest po średnim kursie NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok składania gwarancji finansowej),
  • zaświadczenia o sprawności pojazdów zarejestrowanych w Polsce np. kserokopie dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi,
  • jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów musi też złożyć dokumenty zaświadczające o prawie do dysponowania nimi.

Należy pamiętać, że składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialnością karną. Ponadto licencja na transport międzynarodowy nie jest równoznaczna z posiadaniem prawa do prowadzenia przedsiębiorstwa spedycyjnego.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32112 )
Array ( [docId] => 32112 )