Ustalenie stawki frachtowej w transporcie

Autor: Stwora Sylwia
Data: 22-10-2012 r.

O frachcie, rozumianym jako wynagrodzenie za transport ładunku, które wypłacane jest przewoźnikowi przez zleceniodawcę lub odbiorcę transportu, najczęściej mówi się w kontekście przewozów drogą morską. Jednak również w transporcie drogowym czy transporcie kolejowym można spotkać się z określeniem "fracht". Co decyduje o stawce frachtowej?

Naliczanie stawki frachtowej

Nie ma jednego, ściśle określonego wzoru, według którego ustalana jest stawka frachtowa, ponieważ na jej wysokość może mieć wpływ kilka kwestii, np. waga towaru, wartość towaru czy ilość towaru. Można przyjąć też kryterium miary lub ryczałtu. Jednak wyliczenia najczęściej opierają się na takich elementarnych danych, jak ciężar dostawy, sposób przewozu, szybkość transportu (np. w trybie zwyczajnym lub trybie ekspresowym), zajmowana powierzchnia środka transportu, rodzaj przesyłki, klasa przesyłki oraz odległość z punktu wywozu do miejsca przeznaczenia.

Transport morski a transport drogowy

W przypadku stawki frachtowej w odniesieniu do transportu drogowego znaczenie mają głównie ceny paliw oraz opłat drogowych, np. e-myto. Ponadto wliczana jest tu marża, która stanowi stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów i wynika z sytuacji rynkowej oraz wzajemnych relacji między podażą a popytem.

Z kolei za przewóz towaru drogą morską na wysokość stawki frachtowej wpływa przede wszystkim masa transportowanego ładunku oraz objętość transportowanego ładunku.

 

W zależności od umowy obu stron fracht może być wypłacany albo z góry, przed zrealizowaniem dostawy lub po dostarczeniu towaru do miejsca docelowego. Najczęściej, ze względów bezpieczeństwa, uiszcza się go dopiero po terminowym i bezszkodowym wykonaniu zlecenia. Zwłaszcza dotyczy to opłat za przewożenie ładunku przy użyciu pojazdów morskich, gdyż tu istnieje dużo większe ryzyko nieterminowości czy uszkodzenia towaru.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32207 )
Array ( [docId] => 32207 )